Verlaging van de begraaftarieven

Afbeelding begraafplaats.JPGwoensdag 26 mei 2021

Met terugwerkende kracht worden per 1 januari 2021 de begraaftarieven in Veenendaal met 12% verlaagd. Dit vinden wij als ChristenUnie een goede zaak, immers de doelstelling is 100% kostendekkendheid en van een winstoogmerk kan geen sprake zijn.

De algemene begraafplaats De Munnikenhof is meer dan 100 jaar geleden in gebruik genomen.

De fractie van de ChristenUnie vindt een goed verzorgde begraafplaats belangrijk uit eerbied voor de doden en met respect voor de nabestaanden. Voor velen is een begrafenis, naast de droeve omstandigheden, een hele dure aangelegenheid. Wat de ChristenUnie betreft moeten de kosten van begraven in Veenendaal voor de burger betaalbaar en verantwoord zijn. In de afgelopen jaren heeft onze fractie er steeds op gewezen dat de toenemende egalisatiereserve Begraafplaats niet in lijn is met het oogmerk van 100% kostendekkendheid.

Met het raadsvoorstel tot verlaging van de tarieven voor begraven kunnen wij als ChristenUnie dan ook van harte instemmen.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari