Mooi initiatief vanuit de samenleving

Afbeelding Turfweide.jpgzaterdag 27 november 2021

In de afgelopen jaren is door de leden van de Stichting Turfweide, meedenkende en meewerkende ondernemers en een grote groep burgers, wonend aan en in de direct buurt van de Slaperdijk, een prachtig Groenplan bedacht en uitgewerkt. Dit gebied, waar eerder mais op werd verbouwd, krijgt meer biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan flora en fauna. De gemeente Veenendaal waardeert burgerinitiatieven met een goede burgerparticipatie en het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen. Daar is dit project een prachtig voorbeeld van. Als ChristenUnie zijn we enthousiast over het mooie initiatief dat vanuit de samenleving is ontstaan.

Tijdens de raadsvergadering op 25 november vond de bespreking van het raadsvoorstel ‘Verkoop grond Slaperdijk ten behoeve van de Turfweide’ plaats. Met name door de bepaling in de koopovereenkomst om deze grond aan de Slaperdijk onder strikte condities te verkopen voor 1 Euro, heeft veel vragen opgeleverd. Ook bij de ChristenUnie was verlegenheid bij deze bijzondere verkoopconstructie. Tijdens de behandeling in de raadscommissie en in de raadsvergadering is daar uitgebreid bij stilgestaan en de wethouder is hier uitgebreid op ingegaan.

De bepalingen in de koopovereenkomst zijn bijzonder. Echter het project van de Turfweide is buitengewoon uniek te noemen, mede wege de uitdaging om voldoende financiën door subsidies en andere geldstromen te organiseren met daarnaast ook nog een goede burgerparticipatie. Dan is een bijzondere transactie ook te begrijpen. Als ChristenUnie spreken wij het vertrouwen uit dat dit prachtige project alle kans van slagen verdient. Wij zullen de voortgang van de Turfweide met warme belangstelling volgen.

Met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen is het raadsvoorstel aangenomen.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari