Maatwerk in de bijstand

Foto Jos van den Bergdinsdag 16 november 2021

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 4 november 2021 hebben we aandacht gevraagd voor situaties waarbij mensen in de bijstand in de knel kunnen komen door de kostendelersnorm.

Door de kostendelersnorm worden mensen gekort op hun bijstandsuitkering wanneer meerderemensen in een huishouden een uitkering krijgen. Op zich een terechte regelgeving. Toch kan het zijn dat mensen hierdoor in de knel komen.

Nu worden kinderen boven de 21 jaar soms gedwongen om uit huis te gaan, omdat hun ouders anders worden gekort op hun uitkering. We willen met de huidige wooncrisis mensen die in één huis moeten wonen, omdat geen woonruimte beschikbaar is, niet dwingen tot vertrek uit de woning.

We begrijpen dat inwoners die een relatie aangaan en gaan samenwonen vaak een periode van gewenning hebben en dat het gedurende die periode niet gewenst is een uitkering te korten.

Om die reden willen we stimuleren dat de gemeente maatwerk biedt als mensen hierdoor in de knel komen. Een motie die we hiervoor hadden voorbereid hoefden we uiteindelijk niet in te dienen, omdat de wethouder toezegde dit te onderzoeken.

Ook hebben we samen met het CDA aandacht gevraagd voor maatwerk aan bewoners in de bijstand die naast hun uitkering aan de slag gaan, maar door wisselende inkomsten tegen bureaucratie aanlopen en soms zelfs in de problemen komen.

Ook deze motie is overgenomen door de wethouder.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari