Belangrijke stappen richting een duurzaam Veenendaal

4B - Jonathan van den Heuvel ChristenUnie Veenendaal.jpgvrijdag 17 december 2021

In de laatste raadsvergadering van dit jaar zijn op 16 december de raadsvoorstellen Transitie Visie Warmte en het Programmaplan Energieneutraal Veenendaal vastgesteld. Dit zijn twee belangrijke documenten die de koers uitzetten voor een duurzaam en aardgasvrij Veenendaal. We zien dat duurzaamheid steeds meer is gaan leven onder de inwoners van Veenendaal. Met hulp van financiële ondersteuning van de Rijksoverheid kunnen we in Veenendaal concrete stappen gaan zetten. Betaalbaarheid van alternatieve warmte oplossingen vormen een cruciaal onderdeel om een succes te maken van het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De vastgestelde documenten vormen een raamwerk van het werk wat te wachten staat. De komende jaren wordt op buurtniveau een uitwerking gemaakt hoe buurten van het aardgas af kunnen worden gehaald. De bewoners van de desbetreffende buurten worden daar ook actief bij betrokken

Wat betreft het programmaplan Energieneutraal Veenendaal zien we dat er voor de komende 4 jaar heel veel werk wordt verzet in Veenendaal. Of dat ook voldoende blijkt te zijn, is niet altijd even duidelijk. We zien dat het programmaplan sterk focust op de doelen in 2050. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor kortere doelstelling, zoals bijvoorbeeld richting 2030. Dit is een overzichtelijke tijdspanne om concreter te worden welke stappen we in Veenendaal zetten om energieneutraal te worden. Over de voortgang van het programma wordt jaarlijkse gerapporteerd en langs die route kunnen we als ChristenUnie goed een vinger aan de pols houden.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari