Wethouder ChristenUnie Veenendaal

 • Engbert Stroobosscher

  0318-538538

  engbert.stroobosscher@veenendaal.nl

  Engbert Stroobosscher is namens de ChristenUnie wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor het fysieke domein.

  Portefeuille

  Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor:

  • ruimtelijke ordening en ontwikkeling
  • ruimtelijke projecten
  • grondzaken en -exploitatie
  • volkshuisvesting
  • stadsbeheer, openbare ruimte
  • verkeer en vervoer
  • hoogspanningslijn
  • invoering Omgevingswet
  • Wijkwethouder West

  Plaatsvervanger: wethouder Dylan Lochtenberg

  Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Aandeelhouder OVO
  • Lid AB ODRU

  Contact met Engbert Stroobosscher

  Heeft u een vraag aan Engbert Stroobosscher. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.

  Twitter