Wethouder ChristenUnie Veenendaal

 • Engbert Stroobosscher

  Portefeuilles:

  • Participatiewet / werk en inkomen / inburgering
  • Werkgeversdienstverlening
  • Welzijn
  • Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid 
  • Opgave Groei & Bloei
  • Programma Invoering Omgevingswet
  • Mobiliteit
  • Grondzaken en -exploitatie 
  • Ruimtelijke projecten
  • Hoogspanningslijn 
  • Wijkwethouder West

  Plaatsvervanger: Martijn Beek

  Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Aandeelhouder OVO
  • Lid AB ODRU

  Contact met Engbert Stroobosscher

  Heeft u een vraag aan Engbert Stroobosscher. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.

  Twitter