Nieuws

Stem donderdag 23 mei ChristenUnie-SGP!

ChristenUnie Veenendaal 2019051814.jpgmaandag 20 mei 2019 Stem 23 mei voor een Christelijk geluid in Europa. Samenwerking ja, superstaat nee. Lees verder >
Labels

Het sociaal domein levert veel op!

jeugdhulp.jpgvrijdag 19 april 2019 Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen mensen met een zorgvraag hun waardevolle plaats in de samenleving blijven innemen. Goede zorg draagt bij aan het kunnen vervullen van de rol in het gezin, de familie of de vriendenkring. Het draagt bij aan (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo bezien leveren de investeringen van de gemeente in het Sociaal Domein veel op. Dit is de manier waarop de ChristenUnie kijkt naar het Sociaal Domein, ook nu het geld dat daarvoor beschikbaar is onvoldoende blijkt. Lees verder >
Labels

Nieuwe opdracht voor het welzijnswerk

welzijnswerk.jpgdonderdag 18 april 2019 In juni van dit jaar besluiten wij als raad hoe de nieuwe opdracht voor het Welzijnswerk in Veenendaal eruit komt te zien. Om dit goed voor te bereiden heeft de wethouder een voorlopig plan aan de raad voorgelegd en gevraagd wat de gemeenteraad van de conceptplannen vindt.
Als ChristenUnie staan we achter de uitgangspunten zoals die als die verwoord zijn in de Visie Sociaal Domein en verder uitgewerkt worden in het plan Veenendaal 2020. Deze zijn op een goede manier verwerkt in het voorstel. Lees verder >
Labels