Nieuws

Politiek seizoen 2017-2018 afgesloten

Cover 2018 twitter2woensdag 04 juli 2018 De laatste raadsvergadering van het politieke seizoen is normaal gezien het politieke hoogtepunt van het jaar. Dit jaar werd er echter geen Kadernota aangeboden door het nieuw aangetreden college. Toch was er eerder dit seizoen wel degelijk een politiek hoogtepunt, namelijk het verkiezingsresultaat van maart en de daaropvolgende collegevorming. De ChristenUnie is opnieuw de grootste partij en neemt in de persoon van Engbert Stroobosscher plaats in het nieuwe college, waarvan ook de VVD, de SGP en ProVeenendaal deel uitmaken. Lees verder >
Labels

Verantwoordingsdebat over 2017 stemt tot tevredenheid

workbook-1205044_1920maandag 02 juli 2018 In de gemeenteraad van 28 juni werden de jaarstukken 2017 van de gemeente Veenendaal behandeld. Dat is het huishoudboekje en de beleidsmatige verantwoording over de uitgaven. Wat is er in 2017 gebeurd en gedaan? Past dat binnen de doelen en wat we hadden afgesproken? Lees verder >
Labels

“Het besef van het verleden kan ons het heden doen begrijpen.”

ChristenUnie Veenendaal GR18 -27donderdag 28 juni 2018 Het is belangrijk om te weten waar we vandaan komen als Veenendaal. Waar liggen onze wortels? Wat heeft Veenendaal gemaakt tot wat het nu is? En hoe behouden we datgene wat ons daaraan herinnert? In de erfgoednota wordt getracht hier antwoord op te geven. Lees verder >
Labels