Nieuws

Windturbines bij het zoekgebied Emminkhuizerberg? en de Regionale Energiestrategie (RES)

Jonathan officieel.jpgvrijdag 16 april 2021 Vrijwel alle landen in de wereld hebben in 2016 afgesproken om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering door CO2 reductie. In Nederland zijn die afspraken vertaald naar het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is dat er heel veel energie moet worden bespaard en heel veel duurzame energie op zee zal worden opgewekt. Daarbovenop moet relatief weinig, maar nog altijd 35TWh aan duurzame energie op land worden opgewekt. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangeboden dat ze dit graag zelf willen organiseren en de opgave verdelen over 30 (RES)regio’s. Daarbij werkt de gemeente Veenendaal samen met zeven andere gemeenten in de regio Foodvalley als ook met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en een burgerforum. Op dit moment is de RES 1.0 in concept gereed en zal deze in mei en juni door de gemeenteraad worden behandeld. Lees verder >
Labels

Blijvende aandacht voor de negatieve effecten van drugs

designerdrugs.jpgdonderdag 08 april 2021 Onlangs heeft Sanny Brunekreeft namens ChristenUnie Veenendaal vragen aan het college gesteld over het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC in Veenendaal, de zorg daarover, welke acties ondernomen worden om gebruik tegen te gaan en - aangezien toename van drugsgebruik vaak ook een gevolg is van verveling - of er voldoende perspectief is voor jongeren. Lees verder >
Labels

Terugdringen tekorten parkeerexploitatie

arie van hensbergengarage.jpgdinsdag 30 maart 2021 De gemeente Veenendaal heeft in het afgelopen decennium veel geïnvesteerd in parkeervoorzieningen. Daarmee ondersteunen we ondernemers en bedrijvigheid in de binnenstad en maken we het voor onze bewoners en bezoekers makkelijk om de binnenstad comfortabel te bereiken. Parkeren kost de gemeente meer dan dat het oplevert. De ChristenUnie dringt al langer aan op maatregelen die de parkeerexploitatie verbeteren. Lees verder >
Labels