Nieuws

De juiste volgorde

Afbeelding De Lampegiet.jpgdinsdag 08 juni 2021 De ChristenUnie vindt dat Veenendaal een mooi theater verdient. Hoe dat eruit zou moeten zien, vloeit voort vanuit de Cultuurvisie die we in dit najaar als gemeenteraad vast zullen stellen. Daarin worden de kaders aangegeven voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Lees verder >
Labels

Duurzaam beheer van gemeentelijke gebouwen

Jonathan officieel.jpgvrijdag 04 juni 2021 Tijdens de raadsvergadering op 27 mei heeft de raad unaniem het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Daarbinnen vallen gebouwen als het gemeentehuis, Lampegiet, de Cultuurfabriek, het zwembad en diverse sporthallen en buurthuizen. Gebouwbeheer kost veel geld en is nodig om allereerst de veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om de levensduur zoveel mogelijk te verlengen. Voor de komende jaren wordt extra ingezet op het verduurzamen van een aanzienlijk deel van deze panden. In de regel waar met het verduurzamen aangesloten wordt bij natuurlijke vervangmomenten, zodat er geen onnodige extra kosten worden gemaakt. Twee gebouwen binnen de gemeentelijke portefeuille vragen het komend jaar extra aandacht. Lees verder >
Labels

Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost is gediend met een structurele oplossing

onderwijs veenendaal oost.jpgmaandag 31 mei 2021 De scholen in het Ontmoetingshuis hebben sinds jaar en dag ruimteproblemen. In 2015 mocht ons raadslid Willem van Braak namens de ChristenUnie, CDA en SGP een amendement indienen om het Ontmoetingshuis vervroegd uit te breiden en dat werd ook aangenomen. Met de kennis van toen was dat een goede oplossing en dachten we met de toen bekende leerlingenprognoses een goede oplossing te bieden aan de scholen. Niets is minder waar gebleken. De prognoses zijn begin dit jaar wederom naar boven bijgesteld en het Ontmoetingshuis zit echt bomvol. Er zullen komend schooljaar gezinnen zijn die kinderen naar drie schoollocaties moeten brengen. Dat doet pijn en kan niet de bedoeling zijn van goed en thuisnabij onderwijs. Dat de prognoses van nu anders zijn dan ten tijde van het vaststellen van het IHP, maakt dat we er niet aan ontkomen om de kaders van dat IHP op te rekken om op die manier de scholen in Veenendaal Oost de ruimte te geven die ze nodig hebben. Lees verder >
Labels