Nieuws

Mooi initiatief vanuit de samenleving

Afbeelding Turfweide.jpgzaterdag 27 november 2021 In de afgelopen jaren is door de leden van de Stichting Turfweide, meedenkende en meewerkende ondernemers en een grote groep burgers, wonend aan en in de direct buurt van de Slaperdijk, een prachtig Groenplan bedacht en uitgewerkt. Dit gebied, waar eerder mais op werd verbouwd, krijgt meer biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan flora en fauna. De gemeente Veenendaal waardeert burgerinitiatieven met een goede burgerparticipatie en het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen. Daar is dit project een prachtig voorbeeld van. Als ChristenUnie zijn we enthousiast over het mooie initiatief dat vanuit de samenleving is ontstaan. Lees verder >
Labels

Toekomstgerichte plannen voor de openbare ruimte

Veenendaal kanaal.jpgzaterdag 27 november 2021 Op 25 november hebben wij als ChristenUnie tijdens de raadsbehandeling van het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 onze waardering en complimenten uitgesproken voor het goede raadsvoorstel.
De uitgangspunten Gezondheid - Duurzaamheid – Veiligheid uit de Omgevingsvisie zijn goed herkenbaar terug te vinden in het voorstel. Lees verder >
Labels

Prachtig werkbezoek bij Heebink

Afbeelding bij de websitebijdrage werkbezoek Heebink.jpgvrijdag 19 november 2021 Op de dag van de ondernemer- 19 november- hebben de fractieleden Henk van Soest en Tineke Bette een prachtig werkbezoek afgelegd bij het bedrijf J. Heebink Transport, Opslag en Distributie van goederen. Lees verder >
Labels