Nieuws

Voorstel ten behoeve faciliteren huisvesting van de Voedselbank en Overstag is aangenomen!

Afbeelding Overstagvrijdag 23 februari 2018 Tijdens de raadsvergadering op 22 februari is ons voorstel om de Voedselbank en onderwijsinstelling Overstag op te nemen in gemeentelijk beleid met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen. Lees verder >
Labels

Het stadsstrand blijft behouden!

Veenendaal centrum 5 mei 201717vrijdag 23 februari 2018 In de gemeenteraad van 23 februari hadden we een voorbeeld bij de hand waar politiek Veenendaal aantoont niet alleen maar de geëffende paden te bewandelen. Want als we het hebben over de plek waar nu het stadsstrand is, ging de besluitvorming een totaal andere richting in dan voorzien was in de originele plannen. Er is vanuit de samenleving iets moois ontstaan op die plek. Iets wat de ChristenUnie aanvankelijk best spannend vond. Maar eerlijk is eerlijk: er is rond het stadsstrand iets losgekomen in de Veense maatschappij dat niet genegeerd kan worden! Dat hebben we het afgelopen jaar in deze raad dan ook niet gedaan en de ChristenUnie heeft de plannen om tot een goede invulling van het stadsstrand te komen van harte ondersteund. Lees verder >
Labels

Kindpakket vastgesteld: betere bestrijding van kinderarmoede in Veenendaal

ChristenUnie Veenendaal GR18 -36vrijdag 23 februari 2018 De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 februari het Kindpakket vastgesteld. De ChristenUnie is zeer verheugd met het Kindpakket en heeft zich hier in de raad ook hard voor gemaakt. Het Kindpakket biedt effectieve mogelijkheden ter bestrijding van armoede in gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. Zo kunnen ouders diverse schoolbenodigdheden (zoals boeken), computer/tablet, kleding, huiswerkbegeleiding en een mobiele telefoon declareren. Lees verder >
Labels