Nieuws

Welke schouders dragen de zwaarste lasten?

foto henk.jpgzaterdag 17 november 2018 Deze vraag hebben wij onszelf als fractie van de ChristenUnie gesteld tijdens de voorbespreking van de Programmabegroting 2019-2022. Het Rijk bezuinigt enorm op het sociaal domein. Vooral voor de Wmo en de Jeugdzorg is minder geld beschikbaar. Veenendaal heeft, in vergelijking met andere gemeenten in Nederland, een goed voorzieningenpakket voor de Wmo en voor de mensen met lage inkomens. Maar een tekort van vijf miljoen in de komende jaren op vooral de Wmo en de Jeugdzorg, kan niet worden opgevangen zonder forse maatregelen. Lees verder >
Labels

Veel politiek talent op de CSV

csv raad 6.JPGvrijdag 16 november 2018 Donderdag 15 november was de afsluiting van een politiek project in de derde klas van de theoretische leerweg op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Met een debat in de raadszaal van het gemeentehuis lieten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben over de politiek en over debattechnieken. Raadslid Willem van Braak fungeerde als voorzitter tijdens dit debat, nadat hij het project een aantal weken eerder had afgetrapt met een gastles over het oprichten van een politieke partij en hoe campagne te voeren. Lees verder >
Labels

Tarief schoonmaakondersteuning op €10 gebleven

stofzuigen-e1488982163823.jpgdonderdag 15 november 2018 Donderdagavond 8 en maandagavond 12 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019-2022 behandeld. Een van de voorstellen in de Programmabegroting was om het tarief voor de schoonmaakondersteuning te verhogen naar € 15,-. Aangezien de gemeente in het Sociaal Domein een structureel tekort heeft van € 5 miljoen per jaar, moeten er keuzes gemaakt worden. Lees verder >
Labels