Nieuws

Iedereen doet mee

Afbeelding bij bijdrage voor de website Iedereen doet meevrijdag 18 mei 2018 Als fractie en bestuur van de ChristenUnie zijn we bijzonder verheugd dat na een zorgvuldige onderhandelingsfase, overeenstemming is bereikt tussen ChristenUnie, VVD, SGP en Pro Veenendaal, de vier beoogde coalitiepartijen. Dit alles is mede tot stand gekomen door de bekwame leiding van formateur Wouter de Jong en goede ambtelijke ondersteuning. Lees verder >
Labels

Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

Afbeelding voor bijdrage over afronding van coalitieonderhandelingen en stadsgesprekvrijdag 11 mei 2018 De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal). Lees verder >
Labels

Een nieuwe uitdaging: Zelf zorg organiseren

man-2546107_1920maandag 07 mei 2018 In Veenendaal wordt hoogwaardige en betaalbare zorg en ondersteuning geboden. Periodiek wordt het zorgaanbod aanbesteed zodat aanbieders een eerlijke kans krijgen hun diensten in Veenendaal aan te bieden. In de raadsvergadering van april werden de kaders hiervoor vastgesteld. Tijdens deze vergadering diende de ChristenUnie een motie in om inwoners en lokale maatschappelijke organisaties te informeren en te ondersteunen als zij de zorg zelf willen gaan organiseren. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Lees verder >
Labels