Nieuws

Nieuwjaarsreceptie op straat

nieuwjaarsactie hoofdstraat.jpgzaterdag 04 januari 2020 Al voor het tiende jaar heeft de ChristenUnie Veenendaal haar Nieuwjaarsreceptie op straat gehouden. Op vrijdagmorgen 3 januari stonden we op het Bruïneplein om warme chocolademelk en koekjes uit te delen. Hetzelfde deden we zaterdag 4 januari in de Hoofdstraat nog eens dunnetjes over. Lees verder >
Labels

Betere service en verlaging van kosten

afvalinzameling.jpgzaterdag 21 december 2019 Op 19 december heeft de raad ingestemd met het voorstel om ook bij de Veenendaalse hoogbouw groente-, fruit- en etensresten apart in te zamelen. Voor de ChristenUnie gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling. Wij rekenen erop dat de invoering van dit voorstel zal leiden tot een betere service aan bewoners in de hoogbouw en een verlaging van de kosten voor iedereen die daarvoor zijn of haar best wil doen. Daarbij dragen we bij aan onze doelstellingen om van afval naar grondstof te gaan en het restafval terug te dringen tot maximaal 100 kilo restafval per persoon. Lees verder >
Labels

Goede zorgverlening voor de langere termijn

bestemmingsplankaart.jpgzaterdag 21 december 2019 Zorgverlener Charim, ontwikkelingsbedrijf Zegers en de gemeente Veenendaal willen de zorglocatie 't Boveneind en de voormalige schoollocatie aan het Pampagras herontwikkelen. Deze herontwikkeling is mede het gevolg van de Wet Langdurige Zorg en de verouderde staat van een deel van de bebouwing. Om goede zorgverlening op deze locatie voor de langere termijn te kunnen garanderen, moet er nieuwbouw worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen van toegankelijkheid van de zorg. Lees verder >
Labels