Nieuws

De stem van Veenendaal

CU_Sanny_Brunekreeft.jpgvrijdag 22 november 2019 In juli heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om een voorstel in te dienen waardoor de inwoners van Veenendaal via een digitale tool makkelijker betrokken kunnen worden bij besluiten die genomen worden. En om het simpeler te maken voor Veenendalers om zelf met ideeën te komen. Dit idee, dat de Stem van Veenendaal wordt genoemd, werd door alle partijen in de gemeenteraad omarmd en er is aan de wethouder gevraagd om dit verder uit te werken. Lees verder >
Labels

De handen uit de mouwen!

werkbezoek present.jpegwoensdag 13 november 2019 Als fractie van de ChristenUnie fractie zijn we vaak met raadsvoorstellen en vergaderen bezig en toch steken we ook graag de handen uit de mouwen. Vrijdag 8 november om 15.00 uur verzamelden wij als fractieleden bij de Palmengrift. Aan het werk om een grote binnenplaats winterklaar te maken en een warme maaltijd te bereiden. Lees verder >
Labels

Minimabeleid: Noodzakelijke stap richting meer maatwerk

CU_Arjan_Koerts.jpgwoensdag 13 november 2019 Als je door een laag inkomen moeite hebt om rond te komen, of je hebt schulden, dan vraagt dat om hulp op maat. Geen situatie is hetzelfde en daarom is ook de oplossing per persoon verschillend. De ChristenUnie vraagt al sinds de start van deze collegeperiode in 2018 om meer maatwerk in het minimabeleid en wil graag meer aandacht voor preventie en proactieve hulp om uit de schulden te komen. Daarover zijn in de Kadernota 2020-2023 afspraken gemaakt. In de raadsvergadering van 11 november werd de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een budget op maat voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Lees verder >
Labels