Nieuws

Zorgen over Jeugdzorg

JBL_Raadslid_Veenendaaldinsdag 19 september 2017 Recent is bekend geworden dat n.a.v. een onderzoek door de NOS en het Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten, dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst heeft voor Jeugdzorg. Dit komt omdat voor steeds meer kinderen een beroep wordt gedaan op Jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Burgemeester Wouter Kolff, bedankt voor uw inzet!

Foto Dick Roodbeendonderdag 07 september 2017 In een bijzondere raadsvergadering op donderdag 7 september 2017, geleid door de waarnemend voorzitter van de raad Tineke Bette, neemt Wouter Kolff afscheid na een periode van bijna 5 jaar burgemeester van Veenendaal te zijn geweest. Op 13 september a.s. zal hij vervolgens worden beëdigd als burgemeester van de gemeente Dordrecht. Lees verder >
Labels
Burgemeester

Hoogspanningslijn ondergronds in Veenendaal. Is het haalbaar?

Afbeelding bij bijdrage Is het haalbaar over haalbaarheidsonderzoek verkabelingwoensdag 12 juli 2017 Gaat de 5 kilometer lange hoogspanningslijn in Veenendaal op termijn uit het gezichtsveld verdwijnen of niet? De ChristenUnie zet zich al meer dan tien jaar in om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te krijgen. Het is wel een zaak van de lange adem. Maar we geven de moed niet op en blijven de zaken rondom de hoogspanningslijn actief volgen. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid