ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Veenendaal, schoon, heel en veilig

Dick_Nieuwwoensdag 28 juni 2017 Wie wil niet wonen en werken in een straat die goed bijgehouden wordt? Waar de weg veilig is en het openbare groen er keurig verzorgd uitziet? U en ik toch? Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Veenendaal verdient beter!

Afbeelding bij bijdrage Veenendaal verdient betervrijdag 23 juni 2017 De gemeente Veenendaal heeft als beheerder een zorgplicht. Goed onderhouden groen en veilige wegen zijn belangrijk. Het beheer van de openbare ruimte is voor de gemeente een kerntaak! Schoon, heel en veilig, daar gaat het ons om. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Natuur en Milieu
Verkeer & Vervoer

Werkbezoek aan Visionplanner

Afbeelding bij werkbezoek Visionplannerwoensdag 07 juni 2017 Op vrijdag 2 juni hebben we met een ruime afvaardiging van onze raadsfractie (Tineke Bette, Sanny Brunekreeft, Dick Roodbeen, Jos van den Berg, Johan Blad en Willem van Braak) een werkbezoek gebracht aan het ICT-bedrijf Visionplanner. Lees verder >
Labels

Leden Provinciale Staten bespreken leegstand kantoren

Afbeelding voor de website vanwege bijdrage leegstand kantorendinsdag 30 mei 2017 De provincie Utrecht wil een beleid ‘Leegstand kantoren’ vaststellen en dat geldt dus ook voor Veenendaal. Daarmee grijpt de provincie actief in om leegstand van kantoren tegen te gaan. Lees verder >
Labels

Extra geld voor projecten zorg en ondersteuning

pexels-photo-339620maandag 29 mei 2017 Vorig jaar nam de ChristenUnie het initiatief voor een motie waarin werd gevraagd om projecten die de positie van zorgbehoevende ouderen, jongeren, minima en mensen zonder werk. Nadat de motie unaniem werd gesteund, werd in de gemeenteraad van 22 mei gesproken over het voorstel van het college. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Cultuur met oog voor verleden en de toekomst

afbeelding Cultuurplein Veenendaaldinsdag 23 mei 2017 Maandag 22 mei werd de nieuwe Cultuurvisie besproken in de raad.
In deze Cultuurvisie 2018-2021 staan zaken waar we als ChristenUnie tevreden over zijn. Zoals een cultuurmakelaar en een meerjarenbeleid. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om een gelijk speelveld te creëren voor diverse culturele instellingen. Verder het redeneren van uit wat wel kan, in plaats vanuit beperkingen. Lees verder >
Labels
Cultuur
Gemeenteraad

Kleurrijke raadsschouw

Afbeelding bij bijdrage voor de website Kleurrijke raadsschouwmaandag 22 mei 2017 Op zaterdag 20 mei heeft de Griffie een raadsschouw georganiseerd en zijn vanuit de fractie van de ChristenUnie Henk van Soest, Dick Roodbeen en Tineke Bette met andere raads- en commissieleden op de fiets naar een drietal interessante locaties in Veenendaal gegaan. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Werkbezoek

Archief > 2017

juni

mei

april

maart

februari

januari