ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Veel waardering voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) tijdens werkbezoek

Afbeelding bij werkbezoek Team Buitengewoon Opsporingsambtenaren2zaterdag 09 december 2017 De fractie van de ChristenUnie gaat regelmatig op bezoek bij maatschappelijke instellingen, bedrijven en andere organisaties om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en mogelijke wensen die daar leven. Dit keer zijn we op werkbezoek gegaan bij het team van de Veenendaalse Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Lees verder >
Labels
Werkbezoek

Opening nieuwe rotonde aan de Prins Bernhardlaan

0F2D71E3-9B3C-4855-A792-E3325B4359DAmaandag 04 december 2017 In de afgelopen maanden is de Prins Bernhardlaan tot en met de kruising Bevrijdingslaan met de Kleine Beer opnieuw ingericht. Dit alles om de weg veiliger te maken. Aan weerszijde van de weg zijn vrij liggende fietspaden gerealiseerd. Er is een rotonde aangelegd op het kruispunt. De stoepen zijn verbreed en hiermee is de looproute naar het centrum voor de bewoners van ’t Boveneind aanzienlijk verbeterd. Door een bijdrage van de provincie Utrecht in het kader van het Actieplan Fiets en Veiligheid is de herinrichting van de Prins Bernardlaan mede mogelijk gemaakt. Lees verder >
Labels

ChristenUnie wil noodopvang daklozen in Veenendaal bij extreme weersomstandigheden.

Afbeelding bij bijdrage betreft ChristenUnie wil opvang bij extreme weersomstandighedendonderdag 30 november 2017 Beschermd wonen en de opvang zijn regionaal geregeld. Op landelijk niveau is bepaald dat Veenendaal hiervoor samenwerkt met gemeenten in de regio Amersfoort. Vanaf 2020 mogen gemeenten zelf bepalen of en met wie ze samenwerken. Het ligt voor de hand dat Veenendaal dan samenwerking zoekt met Ede binnen de regio FoodValley. Voor de tussenliggende jaren moest nieuw beleid worden vastgesteld. Dit gebeurde in de raadsvergadering van 23 november. Lees verder >
Labels

Elke zondag koopzondag in Veenendaal?

Afbeelding bijdrage over Elke zondag koopzondag in Veenendaalvrijdag 24 november 2017 In de raadsvergadering van donderdag 23 november werd er een initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal en de PVDA ingediend om in Veenendaal 12 koopzondagen in het centrum toe te staan en verder alle supermarkten, verswinkels en bouwmarkten elke zondag toe te staan open te gaan. De ChristenUnie is faliekant tegen dit voorstel! We hebben dit meerdere keren betoogd en doen dat ook nu. We hechten vanuit ons geloof en wat daarover in de Bijbel is geschreven, veel waarde aan de zondag als collectieve rustdag. Lees verder >
Labels

Een rookvrije generatie

rookvrij-sporten-kinderen-hartstichtingdonderdag 23 november 2017 Volksgezondheid is een belangrijk onderwerp voor een politieke partij. De laatste tijd zien we steeds vaker dat de politiek inzet op preventie. Nu is preventie iets dat je niet alleen kunt bereiken. Zo bleek ook tijdens de bijeenkomst die was georganiseerd door SportService Veenendaal in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en korfbalvereniging SKF. De politiek, en dus ook de ChristenUnie, heeft voorbeelden uit de praktijk nodig. Voorbeelden van organisaties die bereid zijn stappen te zetten zodat een volgende generatie 100% rookvrij kan zijn. Lees verder >
Labels

Koopzondag = 24/7 economie

Veenendaal centrum 5 mei 201715woensdag 22 november 2017 In het Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat het volgende over de koopzondag:
‘De ChristenUnie is tegen de koopzondag. In de eerste en beslissende plaats willen wij het Bijbelse gebod om de rustdag te houden, eerbiedigen. Daarnaast zijn de dreigende 24-uurs economie, de moeilijke positie voor de kleine winkelier en de aantasting van de positie van werknemers ook redenen om tegen de koopzondag te zijn’. Lees verder >
Labels

Passie voor sport

23622200_1703637873044172_8576574094288077311_nmaandag 20 november 2017 “Ondernemender en slagvaardiger” was de opdracht die SportService met de verzelfstandiging in 2011 heeft meegekregen, aldus directeur Frank Hafkamp tijdens het werkbezoek van de ChristenUnie aan SportService op 17 november 2017. Zes jaar bestaat de zelfstandige stichting SportService Veenendaal inmiddels. Een mooi moment om eens van gedachten te wisselen over sport, het verleden en de toekomst. Voor SportService zijn daarom ook Frank, Giesse, Henk, Rob, Harm-Jan, Wilco en later ook Ate aangeschoven. Een breed gezelschap dat in de startblokken staat om de zeven aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie te vertellen over hun passie voor sport en dan met name sport in Veenendaal. Lees verder >
Labels
Fractie
Werkbezoek
Zorg, Welzijn & Sport

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari