ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

De waarde van groen

Afbeelding Koninklijke Van Ginkel Groep.jpgmaandag 10 december 2018 Groen krijgt steeds meer aandacht. In het verleden was groen goed genoeg als opvulling voor tuin en perk, maar die tijd is voorbij. Terecht wordt grote aandacht besteed aan duurzaamheid en economische waarde van alles wat groeit en bloeit. Maar ook vanwege verbetering van luchtkwaliteit, gezondheid en klimaat. Voor die kennis en kunde op het gebied van duurzaam groen, zijn de raadsleden Willem van Braak, Jeroen van Esseveld en Tineke Bette, wethouder Engbert Stroobosscher en politiek secretaris Erik Timmerman d.d. vrijdag 7 december op werkbezoek geweest bij de Koninklijke Van Ginkel Groep in Veenendaal. Dit familiebedrijf, met meerdere vestigingen in het land, bestaat al 115 jaar. Lees verder >
Labels

Werkbezoek aan Overstag

foto Overstag.jpgvrijdag 30 november 2018 Op donderdag 29 november zijn de raadsleden Tineke Bette, Jeroen van Esseveld en Willem van Braak op werkbezoek geweest bij Overstag op het Ronde Erf. Ze werden hartelijk ontvangen door Wouter den Ouden, coördinator Overstag Veenendaal en door Jolanda van Roosendaal, ontwikkelingspsycholoog. Lees verder >
Labels

Vragen aan het college over schone lucht

Afbeelding bij bijdrage van Johan.jpgzaterdag 24 november 2018 Een slechte luchtkwaliteit is een belangrijke veroorzaker van gezondheidsklachten. De bronnen van luchtvervuiling zijn bekend, zoals bij snelwegen, industriegebieden maar ook bij woningen waar houtkachels of openhaarden gestookt worden.
Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren moeten er maatregelen worden genomen, maar we kunnen ook zelf bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, of te reizen via openbaar vervoer. Of de openhaard en vuurkorf niet meer, of alleen bij hoge uitzondering, te gebruiken. Ook de overheid is verantwoordelijk en werkt mee aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Lees verder >
Labels

Verduurzaming vraagt om investeringen

energieneutraal.jpgvrijdag 23 november 2018 Op 22 november heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum in Veenendaal West en een grootschalige renovatie van het gebouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal aan de Kerkewijk. Het gaat om grote investeringen in het onderwijs. Het debat werd voornamelijk gevoerd over de investeringen in energiebesparende maatregelen. Lees verder >
Labels

De nieuwe burgemeester van Veenendaal

EB108D5A-AA35-4998-AAD6-091F50DC9969.jpegwoensdag 21 november 2018 Voor de Vertrouwenscommissie is een intensieve periode, om te komen tot een voordracht van een nieuwe burgemeester in Veenendaal, afgesloten. Dinsdag 20 november heeft de gemeenteraad van Veenendaal in een besloten en geheime raadsvergadering de aanbeveling vastgesteld voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Lees verder >
Labels

Welke schouders dragen de zwaarste lasten?

B392B976-E9A9-4EC0-A40F-98049687ABD6.jpegzaterdag 17 november 2018 Deze vraag hebben wij onszelf als fractie van de ChristenUnie gesteld tijdens de voorbespreking van de Programmabegroting 2019-2022. Het Rijk bezuinigt enorm op het sociaal domein. Vooral voor de Wmo en de Jeugdzorg is minder geld beschikbaar. Veenendaal heeft, in vergelijking met andere gemeenten in Nederland, een goed voorzieningenpakket voor de Wmo en voor de mensen met lage inkomens. Maar een tekort van vijf miljoen in de komende jaren op vooral de Wmo en de Jeugdzorg, kan niet worden opgevangen zonder forse maatregelen. Lees verder >
Labels

Veel politiek talent op de CSV

csv raad 6.JPGvrijdag 16 november 2018 Donderdag 15 november was de afsluiting van een politiek project in de derde klas van de theoretische leerweg op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Met een debat in de raadszaal van het gemeentehuis lieten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben over de politiek en over debattechnieken. Raadslid Willem van Braak fungeerde als voorzitter tijdens dit debat, nadat hij het project een aantal weken eerder had afgetrapt met een gastles over het oprichten van een politieke partij en hoe campagne te voeren. Lees verder >
Labels

Archief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari