ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Hoogspanningslijn ondergronds in Veenendaal. Is het haalbaar?

Afbeelding bij bijdrage Is het haalbaar over haalbaarheidsonderzoek verkabelingwoensdag 12 juli 2017 Gaat de 5 kilometer lange hoogspanningslijn in Veenendaal op termijn uit het gezichtsveld verdwijnen of niet? De ChristenUnie zet zich al meer dan tien jaar in om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te krijgen. Het is wel een zaak van de lange adem. Maar we geven de moed niet op en blijven de zaken rondom de hoogspanningslijn actief volgen. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Minder afval begint bij de voordeur

printed-matter-2405497_1920donderdag 06 juli 2017 De ChristenUnie wil een groene partij zijn. Dat laten we zien als het gaat om openbare ruimte en ook als het gaat om duurzame keuzes. Lees verder >
Labels
Natuur en Milieu

Het plakken is verleden tijd

Afbeelding bij bijdrage voor de website Posters plakken verleden tijddonderdag 06 juli 2017 Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingsborden, met daarop geplakt de verkiezingsposters, uit het straatbeeld verdwenen. Wat ons betreft is het plakken van posters voor iedereen het allerlaatst geweest ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.
Geen gezeul meer met ladders en plak-emmers om de partijposters op 21 verkiezingsborden die verspreid over Veenendaal staan, te plakken. Geen ordinaire vertoning meer op de borden vanwege posters die over elkaar heen zijn geplakt. Lees verder >
Labels
Gemeenteraad
Verkiezingen

Meer bekendheid voor landelijk meldpunt loverboys

Afbeelding bij bijdrage voor de website over landelijk meldpunt loverboyswoensdag 05 juli 2017 Bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 in de raadsvergadering van 3 juli jl. heeft de raad een motie van de ChristenUnie aangenomen om het landelijk meldpunt loverboys beter onder de aandacht te brengen bij jongeren en andere belanghebbenden. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Veenendaal is ons veel waard

20170706_145545_resizedwoensdag 05 juli 2017 Als ChristenUnie vinden wij mooie groenstroken, veilige speelvoorzieningen en goed onderhouden straten zeer belangrijk. Dit geeft immers een positieve belevingswaarde en vergroot de veiligheid en leefbaarheid voor de burger. Daarnaast versterkt het de aantrekkelijkheid van Veenendaal voor wat betreft de vestiging van bedrijven.
Het beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente en de openbare ruimte is het visitekaartje van ons allemaal. Lees verder >
Labels
Natuur en Milieu
Wonen & Ruimtelijke ordening

Basismobiliteit: openbaar vervoer voor iedereen

Logo de Vallei hopperdinsdag 04 juli 2017 Sinds dit jaar is de Regio FoodValley, waar Veenendaal deel van uit maakt, verantwoordelijk voor Basismobiliteit. Dat is aanvullend openbaar vervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de lijnbus of de trein. De regio riep de Valleihopper in het leven. Een deeltaxi die vooral wordt gebruikt door ouderen en mensen met een beperking. Maar weinig mensen weten dat iedereen – dus ook zonder beperking – gebruik kan maken van de Valleihopper. Lees verder >
Labels
Verkeer & Vervoer

Samen voor betaalbare zorg

Afbeelding gelddinsdag 04 juli 2017 Het tarief van schoonmaak ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking gaat niet omhoog. Het oorspronkelijke plan om het tarief met ingang van 2018 te verhogen naar € 15,- werd door het college van tafel gehaald. De hulp bij het doen van het huishouden blijft 10 euro per uur kosten. Ook blijft de compensatieregeling in stand, waardoor de hulp (vrijwel) gratis blijft voor mensen met een laag inkomen. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Archief > 2017

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari