ChristenUnie Veenendaal

De handen uit de mouwen!

werkbezoek present.jpegwoensdag 13 november 2019 Als fractie van de ChristenUnie fractie zijn we vaak met raadsvoorstellen en vergaderen bezig en toch steken we ook graag de handen uit de mouwen. Vrijdag 8 november om 15.00 uur verzamelden wij als fractieleden bij de Palmengrift. Aan het werk om een grote binnenplaats winterklaar te maken en een warme maaltijd te bereiden. Lees verder >
Labels

Minimabeleid: Noodzakelijke stap richting meer maatwerk

CU_Arjan_Koerts.jpgwoensdag 13 november 2019 Als je door een laag inkomen moeite hebt om rond te komen, of je hebt schulden, dan vraagt dat om hulp op maat. Geen situatie is hetzelfde en daarom is ook de oplossing per persoon verschillend. De ChristenUnie vraagt al sinds de start van deze collegeperiode in 2018 om meer maatwerk in het minimabeleid en wil graag meer aandacht voor preventie en proactieve hulp om uit de schulden te komen. Daarover zijn in de Kadernota 2020-2023 afspraken gemaakt. In de raadsvergadering van 11 november werd de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een budget op maat voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Lees verder >
Labels

Krap huishoudboekje

kasboek.jpgdonderdag 07 november 2019 Ieder huishouden moet op de centjes letten. Niet meer uitgeven dan je ontvangt en een reserve houden voor plotselinge uitgaven. Bij de gemeente werkt dat ook zo. Wij ontvangen minder Rijksgeld terwijl het aantal taken meer wordt. Vooral in sociaal domein zijn uitgaven lastig in de hand te houden, terwijl iedereen wel de zorg moet krijgen die nodig is. Toch is het gelukt een sluitende begroting te maken. Wel is voorzichtigheid geboden om de komende jaren financieel stabiel te blijven. Lees verder >
Labels

ChristenUnie bezoekt zorglocatie De Engelenburgh

Engelenburgh city run3.jpegdonderdag 31 oktober 2019 Op dinsdag 29 oktober bracht een delegatie van de lokale ChristenUnie-fractie een werkbezoek aan locatie De Engelenburgh van Zorggroep Charim in Veenendaal. Tijdens het bezoek werd gesproken over de uitdagingen waar het zorgcentrum voor staat op het gebied van indicatiestelling en huisvesting. Ook werd stilgestaan bij de samenwerking met de gemeente Veenendaal als het gaat over de dagbesteding voor ouderen. Lees verder >
Labels

Veenendaal is gebouwd door fabrikanten en predikanten!

jaap pilon op de alv.jpgdonderdag 31 oktober 2019 Op woensdag 30 oktober hielden we als ChristenUnie Veenendaal een algemene ledenvergadering in het prachtige Downtown. Op de plek waar jarenlang de lofzang is gezongen en het Woord gepredikt in de Hoofdstraatkerk en later Pniëlkerk mochten we de lofzang nogmaals aanheffen met het dierbare "Geloofd zij God met diepst ontzag." Na de pauze was Jaap Pilon, de stadsgids en oud-wethouder van Veenendaal, aan het woord over de geschiedenis van Veenendaal. Lees verder >
Labels

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

resultaat 76.pngzaterdag 26 oktober 2019 Vandaag zit de ChristenUnie exact twee jaar in het kabinet. Twee jaar is er keihard gewerkt. Het is niet altijd makkelijk, maar toch is het bijzonder om te zien wat we allemaal kunnen bereiken, bijvoorbeeld als het gaat om kwetsbare groepen in de samenleving. Er is een mooie lijst van resultaten opgemaakt: https://resultaten.christenunie.nl/ Lees verder >
Labels

Iedereen doet mee!

hand-1917895_1280.pngzaterdag 19 oktober 2019 Deze titel van het breed gedragen Raadsprogramma laat zien waarom wij als gemeenteraad het belangrijk vinden dat elke inwoner van Veenendaal mee doet en betrokken is bij het inrichten van onze stad. In Veenendaal staan we ervoor open dat iedereen kan meedenken en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Daarom vindt de ChristenUnie de titel van de Visie op Participatie ‘Samen maken we de stad Veenendaal’ goed gekozen. Lees verder >
Labels

Archief > 2019

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari