ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Politiek seizoen 2017-2018 afgesloten

Cover 2018 twitter2woensdag 04 juli 2018 De laatste raadsvergadering van het politieke seizoen is normaal gezien het politieke hoogtepunt van het jaar. Dit jaar werd er echter geen Kadernota aangeboden door het nieuw aangetreden college. Toch was er eerder dit seizoen wel degelijk een politiek hoogtepunt, namelijk het verkiezingsresultaat van maart en de daaropvolgende collegevorming. De ChristenUnie is opnieuw de grootste partij en neemt in de persoon van Engbert Stroobosscher plaats in het nieuwe college, waarvan ook de VVD, de SGP en ProVeenendaal deel uitmaken. Lees verder >
Labels

Verantwoordingsdebat over 2017 stemt tot tevredenheid

workbook-1205044_1920maandag 02 juli 2018 In de gemeenteraad van 28 juni werden de jaarstukken 2017 van de gemeente Veenendaal behandeld. Dat is het huishoudboekje en de beleidsmatige verantwoording over de uitgaven. Wat is er in 2017 gebeurd en gedaan? Past dat binnen de doelen en wat we hadden afgesproken? Lees verder >
Labels

“Het besef van het verleden kan ons het heden doen begrijpen.”

ChristenUnie Veenendaal GR18 -27donderdag 28 juni 2018 Het is belangrijk om te weten waar we vandaan komen als Veenendaal. Waar liggen onze wortels? Wat heeft Veenendaal gemaakt tot wat het nu is? En hoe behouden we datgene wat ons daaraan herinnert? In de erfgoednota wordt getracht hier antwoord op te geven. Lees verder >
Labels

Zo draaien de wieken

Afbeelding bij bijdrage voor de website Zo draaien de wiekenmaandag 25 juni 2018 Tijdens de raadscommissievergadering van 19 juni stond molen De Vriendschap weer op de agenda.
De aanleiding was dat ontwikkelaar De Bunte uit Ede, die verleden jaar de molen in het 'mandje' met ander vastgoed van de gemeente Veenendaal had gekocht, niet wilde voldoen aan de door een raadsmeerderheid gestelde extra verkoopvoorwaarden. Die voorwaarden hebben het doel om het huidig goed functioneren van molen De Vriendschap maximaal te garanderen. Lees verder >
Labels
Cultuur

De fractie is weer compleet!

Unknownwoensdag 20 juni 2018 Dinsdag 17 juni was er een extra raadsvergadering rond het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester voor Veenendaal. Lees verder >
Labels

Zorgvuldig omgaan met inspraak over hoogbouw Groeneveldselaan

architecture-1048092_1920maandag 04 juni 2018 Op 30 mei sprak de gemeenteraad in haar vergadering over een raadsvoorstel waarin een plan voor de nu verpauperde locatie in de hoek Groeneveldselaan/Industrielaan moest worden vastgesteld. Lokaal Veenendaal, gesteund door VVD en GroenLinks, had een amendement gemaakt om nu niet de hoogte van de gebouwen te regelen. De bedoeling was om dat over te laten aan de ontwikkelaar. Dat vonden wij als ChristenUnie geen goed plan. Lees verder >
Labels

De eerste grote verbinding is tot stand gekomen!

Cover 2018 twittervrijdag 01 juni 2018 De raadsvergadering van 31 mei was er één waar geschiedenis werd geschreven. Op de agenda stond het Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” dat aan de raad werd voorgesteld door de ChristenUnie samen met coalitiepartners VVD, SGP en Pro-Veenendaal. Tijdens de vergadering kwamen er vanuit een aantal partijen waardevolle aanvullingen op het programma. Er was vanuit sommige partijen ook stevige kritiek, maar de uitkomst van de stemming zorgde voor geschiedschrijving: het raadsprogramma werd unaniem aangenomen! Lees verder >
Labels

Archief > 2018

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari