ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Gastlessen gemeentepolitiek op het Ichthus College

Afbeelding voor de website bij gastles Ichthus Collegedonderdag 23 februari 2017 Op 26 januari en op 16 februari zijn de fractieleden Dick Roodbeen en Willem van Braak op het Ichthus College geweest om de jaarlijkse gastlessen over de gemeentepolitiek te geven. In vijf examenklassen, bij docent Rianne Slomp-Cromwijk, hebben ze de leerlingen bekend gemaakt met het fenomeen motie. Lees verder >
Labels
Onderwijs

Evaluatie koopzondagen Veenendaal

Koopzondag terug op de agenda in Veenendaalvrijdag 17 februari 2017 In de commissievergadering van 14 februari 2017 is door het college de vraag gesteld of het voorgestelde onderzoek om de koopzondagen te evalueren aan onze wensen voldoet. Dit onderzoek geeft veel aandacht aan het winkelpersoneel. Wij willen in het onderzoek de vraag toevoegen of het winkelpersoneel wel of geen druk van de werkgever ondervindt bij het geven van hun mening. Wij hebben daar vorig jaar al onze ongerustheid over uitgesproken. De SP vindt dit met ons een goede aanvulling voor de vragenlijst. Lees verder >
Labels

Verlenging succesvolle proef gratis parkeren mag niet van rechter

Parkeertarievenwoensdag 15 februari 2017 Op dinsdag 7 februari jl. heeft de rechter uitgesproken dat het besluit van de gemeenteraad, genomen op 22 december 2016, inzake de verlenging van de proef voor het gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke parkeergarages, per 18 februari 2017 moet worden opgeschort. Deze uitspraak kwam na het aanspannen van een rechtszaak door Q-park. De gemeente had een duidelijke reden om het gratis parkeren in parkeergarages te verlengen tot 1 juli 2017. Namelijk dat het draagvlak bij ondernemers zou verdwijnen om tot een alternatief plan te komen als het gratis parkeren op zaterdag zou stoppen per 1 januari 2017. De rechter heeft dit als onvoldoende beoordeeld. Dit terwijl de rechter in haar uitspraak vervolgens zegt: “wel valt in te zien dat ondernemers en bezoekers van de binnenstad/winkelcentrum gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke parkeergarages op prijs stellen.” In het belang van een vitale winkelstad betreurt de fractie van de ChristenUnie het besluit van de rechter, maar zal deze uiteraard respecteren. Lees verder >
Labels

Laat van u horen!

2017-01-07 Nieuwjaarsactie Centrum Veenendaal25maandag 13 februari 2017 Veenendaal denkt na over de toekomst naar het jaar 2040.
Misschien heeft u iets gezien of gehoord over de voetstappen in het dorp en richting de bibliotheek. Die voetstappen staan symbool voor de stappen die we maken naar het jaar 2040.
De gemeenteraad vraagt alle inwoners mee te denken over de vraag hoe Veenendaal in 2040 eruit moet zien. Lees verder >
Labels

Foutieve berekening eigen bijdrage snel herstellen

Arjan Koertswoensdag 01 februari 2017 Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning fors te verlagen. De gemeente informeerde zorggebruikers per brief over dit besluit. In de brief werd verwezen naar de website van het CAK waarop de persoonlijke eigen bijdrage kan worden berekend. Deze website blijkt een verkeerde berekening weer te geven, waardoor de eigen bijdrage alsnog hoog lijkt uit te vallen. Lees verder >
Labels
College
Zorg, Welzijn & Sport

Verkiezingsposters ophangen

20170128_101614zaterdag 28 januari 2017 De eerste posters voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 zijn geplakt. Lees verder >
Labels

Tineke Bette benoemd tot 1e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Foto Tineke Bettezaterdag 28 januari 2017 Een eervolle taak is mij toegevallen. Op donderdagavond 26 januari 2017 ben ik gekozen en benoemd tot 1ste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.  De waarnemend raadsvoorzitter vervangt de burgemeester tijdens de raadsvergadering bij onderwerpen die betrekking hebben op zijn portefeuille als lid van het college van burgemeester en wethouders of als de burgemeester verhinderd is de raad voor te zitten. Lees verder >
Labels
Fractie
Gemeenteraad