ChristenUnie Veenendaal

Terugblikken en vooruitkijken

hoop.jpgwoensdag 30 december 2020 Aan het eind van het jaar kijken velen terug op dat wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. Sommigen hebben het goed getroffen dit jaar. Maar voor veel mensen is het een jaar geweest met veel onzekerheden, verdriet, zorgen en teleurstellingen, mede door de coronacrisis. De vooruitzichten in de komende maanden zijn wat dat betreft nog niet bepaald hoopgevend. Wat kunnen we van de toekomst verwachten? Lees verder >
Labels

Een klein gebaar kan van grote betekenis zijn

kerstgroet 2020.jpgwoensdag 23 december 2020 2020 is een bewogen jaar geweest. De hele maatschappij kwam tot stilstand en we belandden in een situatie die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Er was saamhorigheid, verdriet, lijden, onzekerheid, vermoeidheid, stress en ondernemerschap. Lees verder >
Labels

Klokgelui in plaats van vuurwerk

foto oude kerk klokgelui 3.jpgzaterdag 19 december 2020 Nu er vanwege de coronapandemie een verbod is op het afsteken van vuurwerk, is er een mooi initiatief gekomen uit de koker van CDA-kamerlid Chris van Dam. Hij stelt voor om tijdens de jaarwisseling bij zoveel mogelijk kerken in het land de klokken te laten luiden. De CDA-fractie, SGP-fractie en de ChristenUniefractie in Veenendaal vinden dit een prachtig initiatief. Lees verder >
Labels

Wonen in de wolfabriek

Afbeelding bij bijdrage voor de website Wonen in een wolfabriek.jpgzaterdag 19 december 2020 Het had niet veel gescheeld of dit industrieel erfgoed, de voormalige PeHaVee wolfabriek aan de Vijgendam was gesloopt.

In 2007 wilde de nieuwe eigenaar van de oude wolfabriek op deze plek een supermarkt realiseren. Maar detailhandel was op die plek niet toegestaan. Het heeft nog heel wat jaren geduurd, maar tenslotte heeft de eigenaar zijn winkelplannen opgegeven. De ChristenUnie en GroenLinks hebben zich van meet af aan sterk ingezet voor behoud van de oude PeHaVee wolfabriek. Lees verder >
Labels

Waardig ouder worden in Veenendaal

Manifest+Waardig+Ouder+Worden+2.0+-+compact+website.pngzaterdag 12 december 2020 Vandaag ondertekent ChristenUnie Veenendaal een intentieverklaring waarmee zij zich hard maakt voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0. Hierbij sluit de lokale partij zich aan bij het landelijk ondertekenen van het manifest Waardig Ouder Worden 2.0. dat eveneens vandaag plaatsvindt. Jeroen van Esseveld, raadslid: “We willen met dit landelijk manifest ook in Veenendaal aan de slag. Waardig ouder worden betekent wat ons betreft niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht, maar ook verbinding tussen ouderen en jongeren. Daarom is het mooi dat we Gert Jan Segers gisteren troffen bij Netwerk voor jou, waar hij een werkbezoek bracht in het kader van de Maatschappelijke diensttijd waarbij jongeren zich onder andere voor ouderen inzetten.” Lees verder >
Labels

Agendacommissie en nieuwe benoeming

CU_WillemvBraak.jpgmaandag 30 november 2020 De raad van de gemeente Veenendaal heeft een agendacommissie die bestaat uit vier raadsleden en de voorzitter van de raad. Deze agendacommissie heeft veelomvattende taken zoals het voorzitterschap van de beeldvormende avonden en de raadscommissievergaderingen.

Verder kan zij voorstellen doen over:

- vergaderfrequentie en locatie van de raadscommissie en de raad,
- voorlopige agenda inclusief tijdsindeling voor de beeldvormende avond;
- voorlopige agenda’s inclusief tijdsindeling voor de vergadering van de raadscommissie
- voorlopige agenda voor de vergadering van de raad;
- planning van werkbezoeken, rondetafelgesprekken, bijeenkomsten;
- procedure voorbereiding, onderzoek, behandeling en vaststelling kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarrekening &
jaarverslag Lees verder >
Labels

Van afvalbrengstation naar grondstofbrengstation

Afvalstation.jpgvrijdag 27 november 2020 In de raadsvergadering van 26 november bespraken we het raadsvoorstel over de aanbiedvoorwaarden voor het afvalbrengstation(ABS). Naar aanleiding van het voorstel hebben we technische vragen gesteld. Die hebben ons veel inzicht gegeven. Het ABS is een dure faciliteit. De kosten van afvalverwerking lopen steeds verder op. De lasten worden verdeeld over alle huishoudens. Lang niet alle huishoudens maken er gebruik van, anderen heel erg veel. Dat klinkt niet rechtvaardig. Afval is nog te weinig grondstof. Wij moeten nog veel stappen zetten als samenleving om naar een circulaire economie te gaan. Lees verder >
Labels

Archief > 2021

Geen berichten gevonden