Visie voor het stadspark

Afbeelding bij de bijdrage Visie voor het Stadspark.jpgvrijdag 24 september 2021

In 2019 is door de raad besloten om een visie voor het Stadspark op te stellen. Als ChristenUnie zijn we enthousiast dat het Stadspark, de Surfvijver en de directe omgeving op termijn een ander aanzien krijgt. Temeer omdat dit ook als wens in ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 staat.

De ideeën zijn via het participatieproces in de vorm van co-creatie aangedragen. Op deze manier wordt met vele belanghebbenden, omwonenden en inwoners van Veenendaal de visie op het Stadspark mede vorm gegeven.

Tijdens de uitstekend georganiseerde informatieve Beeldvormende Avond op locatie van het Stadspark zijn we over de diverse onderdelen van het Stadspark geïnformeerd en bijgepraat over de vele ideeën en plannen. We hebben als raad en college de eerste grove schets gezien.

Tijdens de raadsvergadering van 20 september zijn wij als ChristenUnie akkoord gegaan met het raadsvoorstel om € 60.000,- beschikbaar te stellen omdat dit nodig is voor de verdere planuitwerking en een betrouwbare kostenraming. De ChristenUnie ziet de verdere uitwerking met belangstelling en vertrouwen tegemoet

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari