Een hart voor Veenendaal

CU_Tineke_Bette.jpgwoensdag 07 juli 2021

In het hartje van Veenendaal staat het Museum waar het hart van de Veenendaalse geschiedenis klopt. Wij zijn gegroeid van een gehucht naar een stad. In 1795 waren er 1900 inwoners, in 2021 telt Veenendaal 67.000 inwoners.
‘Een hart voor Veenendaal’. Dat was het centrale thema van de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie. Aangespoord door de liefde voor God en onze naasten dragen wij onze politieke verantwoordelijk met een hart voor Veenendaal.

We staan voor grote uitdagingen om Veenendaal sociaal, fysiek en bestuurlijk op orde te houden. Ook de coronatijd leert ons dat de wereld niet maakbaar is. Dit versterkt de noodzaak om goede keuzes te maken.

Als ChristenUnie stonden wij tijdens de behandeling van de Kadernota stil bij twee onderwerpen: Toekomstbestendige Samenleving en Toekomstbestendige Stad.

1. Voor een toekomstbestendige en inclusieve samenleving is het van belang om de kwetsbare mens in het oog te houden. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli hebben we voorstellen gedaan om mensen met een arbeidsachterstand en arbeidsbeperking perspectief te bieden. In 2020 was er een stijging van huiselijk geweld In Veenendaal. Om de cirkel van geweld te doorbreken, kwamen wij met een voorstel. Verder hebben wij een voorstel ingediend om gedenkstenen, Stolpersteine in trottoirs aan te brengen ter nagedachtenis van onder andere omgekomen Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want ook hiervoor geldt: als je het verleden meeweegt, kan je toekomstgericht handelen.

2. Een toekomstbestendige stad heeft ‘Groei en Bloei’ nodig. Goede samenwerking met de buurgemeenten en provincies is cruciaal. Dit betreft niet alleen de onderwerpen wonen, bedrijven en verkeer, maar ook de opgave in de Regionale Energietransitie. Voor een gezond, duurzaam en veilig leefklimaat kwamen we met een drietal voorstellen. Het betreft de onderwerpen sport, luchtkwaliteit en een schone stad. Veenendaal werkt eraan om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren en als ChristenUnie onderschrijven wij deze ambitie.

Met een hart voor Veenendaal willen wij als ChristenUnie in afhankelijkheid van de Here God ons werk doen. Wij wensen het college en de ambtenaren van harte Gods zegen bij de uitvoering van hun taken en het opstellen van de Programmabegroting.

Tineke Bette

fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari