Kansen vergroten op de arbeidsmarkt

Logo IW4.png08-07-2021 11:22

Tijdens de raadsvergadering Kadernota 2022-2025 heeft Jos van den Berg namens de ChristenUnie een motie ingediend die tot doel heeft om arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Wij merken dat werkgevers, als zij vacatures hebben, niet automatisch bedenken dat mensen met een beperking ook een goede invulling kunnen zijn. Hoewel we in Veenendaal goede partners als IW4 en WSP Regio Foodvalley hebben, weten werkgevers vaak niet de weg.

Wij denken dat :

  • Bedrijven geholpen kunnen worden met een bedrijfsscan om onderzoek te doen naar kansen/ werkzaamheden die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Bedrijven geholpen kunnen worden met een begeleidingspakket bestaande uit begeleiding van de nieuwe medewerker en zijn/haar collega’s en/of leidinggevende, zodat zij goed op elkaar ingespeeld raken.

In ons voorstel vragen we het college om in samenwerking met IW4 daarvoor aanzetten te geven. Daarnaast vragen we het college om de uitwerking van dit voorstel actief uit te venten onder werkgevers, zodat zij meer gestimuleerd worden om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Deze motie werd breed gesteund in de raad.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari