Kadernota 2022-2025 unaniem aangenomen

CU_Henk_van_Soest.jpgwoensdag 14 juli 2021

De Kadernota 2022-2025 is het basisdocument voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar 2022. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen en een eerste inzicht in gewenste beleidsontwikkelingen. De gemeenteraad ging begin juli unaniem akkoord met de Kadernota. Wel werden er meer dan 40 moties ingediend.

Bij de Kadernota is het college van burgemeester en wethouders voorzichtig geweest in de financiële verwachtingen voor de komende jaren. Er zijn 2 scenario’s opgenomen. Het eerste scenario houdt in dat er geen nieuwe beleidsvoornemens zijn opgenomen. Dit scenario laat zien dat de gemeente financieel er nog goed voorstaat. Maar met de onvoorspelbaarheid van de te ontvangen Rijksgelden en de kosten van de Coronacrisis is voorzichtigheid zeker op zijn plaats.

Het tweede scenario gaat uit van iets meer geld in de gemeentelijke portemonnee. Daarmee wil het college een aantal nieuwe zaken oppakken of verder uitbreiden.

De gemeenteraad heeft een fors aantal moties aangenomen die een opdracht inhouden voor het college. De uitvoering hiervan zal zeker ook nog invloed hebben op de komende begroting hebben. De aangenomen moties van de ChristenUnie worden in afzonderlijke bijdragen op de website geplaatst.

De gemeenteraad heeft met zijn besluit en de besprekingen wel aangegeven dat eerst in november bij de begrotingsbehandeling de definitieve besluiten worden genomen. Daarbij zal zeker rekening worden gehouden met de extra inkomsten voor de Wmo/Jeugd die vanuit het Rijk naar de gemeente komen.

Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen worden alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Dat beleid voeren we al jaren en kunnen we ook nu-in deze lastige tijd-nog steeds vasthouden. Helaas blijkt dat de kosten van de afvalverwijdering landelijk sterk zijn gestegen. Omdat de afvalstoffenheffing is gekoppeld aan de kosten van de verwijdering van de afvalstoffen, stijgt de belasting hierop wel.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari