Veenendaal Schoon

Afbeelding bij bijdrage over Veenendaal Schoon.JPGzaterdag 17 juli 2021

Schoon, heel en veilig, dat vinden wij als ChristenUnie belangrijk voor burgers en bedrijven in Veenendaal. Het gaat om het welbevinden van de inwoners. Maar een schoon en opgeruimd Veenendaal is ook het visitekaartje voor de bezoekers van Veenendaal.

Naast burgerinitiatieven zoals Clean Team en de Milieuploeg van dagactiviteitencentrum De Ontmoeting werken twee Schone Buurt-coaches aan het verminderen van zwerfafval in de openbare ruimte. Zij kijken samen met inwoners hoe zij netjes kunnen omgaan met hun omgeving. Maar zij controleren bijvoorbeeld ook afvalzakken die gedumpt zijn en doen onderzoek naar de herkomst van (zwerf)afval en geven educatieve lessen op scholen.

Tweemaal per jaar organiseren zij de Veenendaal Schoonweken door onder andere scholen, bewonerscommissies en sportverenigingen op te roepen om in hun school-, woon- en sportomgeving zwerfvuil te gaan ruimen.

In de afgelopen jaren is Veenendaal Schoon vanuit Nedvang gefinancierd. Deze subsidieregeling stopt eind 2022. Echter wij vinden als ChristenUnie het van groot belang dat Veenendaal Schoon doorgang vindt, ook na 2022. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2022-2025 heeft Roelof Mulder namens de ChristenUnie fractie een motie ingediend om Veenendaal Schoon, ook na 2022 te kunnen continueren. Met een grote meerderheid aan 24 stemmen voor is deze motie aangenomen.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari