Behandeling Programmabegroting 2022/meerjarenraming 2023-2025

CU_Henk_van_Soest.jpgzaterdag 06 november 2021

Op 4 november jl. hebben we de begroting voor het jaar 2022 behandeld.
De begroting is een financiële uitwerking van het beleid dat we in juni met de Kadernota hebben vastgesteld. Het college heeft die Kadernota prima verwerkt. Onze dank gaat ook uit naar de organisatie die veel en goed werk leverde. Wij zijn tevreden over de begroting en de financiële situatie in Veenendaal. Onze Algemene reserve voor toekomstige risico’s en tegenvallers is circa 19 miljoen en voldoende om ook de komende jaren koers te houden.

De Onroerend zaak belasting wordt niet verhoogd. Verder blijft, zoals elk jaar, de verhoging beperkt tot de inflatiecorrectie voor de overige belastingen.

Vanuit de Kadernota hebben wij aandacht voor mensen die het lastig hebben. Een goed sociaal beleid stonden en staan we voor. We hebben aandacht voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Maar ook voor natuur en duurzaamheid. Investeringen moeten zo veel mogelijk hier rekening mee houden. Een goed niveau voor de openbare ruimte helpt Veenendaal schoon heel en veilig te houden. Als u precies wilt weten welke zaken zijn/worden opgepakt, kijk dan eens op de site van de gemeente naar de begroting.

Aanvullend aan de uitwerking van de Kadernota hebben wij nog een aantal voorstellen gedaan. Onze voorstellen betreffen:

A. Extra financiën ten behoeve van restauratie metaheerhuisje op de Joodse begraafplaats

B. Opdrachten aan het college om:

1. te komen met goede cijfers bij de evaluatie van de inclusieagenda. Daar willen we komend jaar extra op inzetten.

2. Maatwerk bijstand en kostendelersnorm: We willen voorkomen dat mensen in de knel komen.

3. Onderzoek naar een goede datum voor de invoering van de Ja-Ja sticker.

Al onze voorstellen zijn aangenomen. Over deze voorstellen komt op de website nog verdere uitleg.

Naast onze eigen voorstellen hebben we met andere partijen samengewerkt aan voorstellen waar wij mede-indiener zijn. Onderstaand een overzicht van voorstellen die wij mede-indienden of steunden.

Mede-indiener

1. Onderzoek verkeersveiligheid Weverij (aangenomen) Het gaat hier om een gevaarlijke verkeerssuatie.

2. Aanpassing begroting voor data-verzamelingen (aangenomen). Het betreft gegevensverzameling voor het Rijk en technische voorzieningen in het verkeer.

3. Extra 100.000,-- voor vrijwilligerswerk( aangenomen) Vrijwilligers vormen de sociale basis en moeten goed en blijvend worden ondersteund. Het budget was ontoereikend. Verhoging maakt verdere ontwikkeling van die basis mogelijk.

4. Integrale aanpak discriminatie (aangenomen). Er moet meer actie komen om discriminatie in welke vorm dan ook tegen te gaan. Een meldpunt alleen volstaat niet. Daarom steunen we het plan om meer aan preventie te doen.

5. Aansporing realisatie natuurbegraafplaats(aangenomen). Er is steeds meer vraag naar begraven in de natuur. Het landgoed Prattenburg probeert een natuurbegraafplaats te realiseren. Wij ondersteunen dit, omdat ook Veenendalers deze vorm van begraven willen.

6. Maatwerk ondersteuning bij uitkering en neveninkomsten (aangenomen). Hiermee proberen we te voorkomen dat mensen die naast de uitkering nog (vaak wisselende) inkomsten hebben, niet in de problemen komen. Er is vaak sprake van een wirwar van uitkeringen en toeslagen. Hulp bij het begrijpen van deze regels is nodig.

  • Een voorstel om de raadsvergadering direct te ondertitelen, zodat slechthorenden of doven dit ook kunnen volgen, hebben wij ook gesteund. Wij zien dit als een klein, maar belangrijk onderdeel van de inclusieve samenleving.

Een voorstel om tiny-houses toe te staan in een strook waardevol agrarisch gebied ten zuiden van de Dijkstraat kreeg onze steun niet.Wij zijn voor tiny-houses om zo meer woningen te krijgen en een deel van de woningnood op te lossen. Echter dan moet er wel een visie zijn voor het hele gebied ten zuiden van de Dijkstraat en niet een klein gebied eruit nemen. We moeten dan ook de juiste procedures volgen, zodat belanghebbenden inspraak hebben.

Mocht u over de begroting vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze fractie of met onze woordvoerder Financiën Henk van Soest.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari