Wat is de waarde van rust?

Sanny over koopzondag.jpgvrijdag 15 oktober 2021

We leven in een maatschappij die steeds meer en steeds sneller wil. De vraag is of we daarmee door blijven gaan. Willen we een economie die werkt voor mensen of willen we mensen die werken voor de economie? Het lijkt soms wel alsof alles ten dienste moet staan van maar door gaan en zo snel mogelijk aan
je trekken komen. Ik vraag me af of dat nou échte vrijheid is of dat we onszelf slaaf van de economie maken. Let wel: het is helemaal niet verkeerd om hard te werken maar dan wél als je er ook voor zorgt dat je ‘hard kunt rusten’. Er moet balans zijn.

De ChristenUnie is dan ook tegen het verder vrijgeven van de koopzondag. Wij zien ook niet welk probleem hiermee opgelost gaat worden. Uit de recent uitgevoerde evaluatie van de koopzondag bleek namelijk dat slechts 7% van de winkeliers vaker dan 12 keer per jaar open wil op zondag en dat ruim de helft van de winkeliers helemaal niet open wil op zondag.
D66 heeft ons – als indiener van dit voorstel - niet aan kunnen tonen welk probleem opgelost gaat worden met dit voorstel en wat ons betreft niet laten zien dat er daadwerkelijk een grote behoefte bestaat aan een volledige vrijgave van de koopzondag. Wat de CU betreft hebben winkeliers en inwoners daar wel recht op, zeker bij een dergelijk vergaand voorstel. 
Graag wil ik nogmaals benadrukken dat wij, als ChristenUnie, de grote meerwaarde zien van de zondag als collectieve rustdag. Een dag van bezinning, ontspanning en familiebezoek. Een zondag die geen reguliere werkdag is. Welvaart gaat over veel meer dan economische groei en stante pede voldoen aan je behoeftes. Dat gaat over een samenleving waarin ook tijd is voor het recht om even níet te moeten, om te kunnen vertragen. En zoals we dat onszelf gunnen, zo gunnen we dat ook de ander. 
Zoals Prediker het zegt: "een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind."
Deze tekst werd uitgesproken door Sanny Brunekreeft inzake het raadsvoorstel voor verdere verruiming van de koopzondagen. Helaas werd dit voorstel aangenomen met een stemverhouding van 19 voor (D66, Lokaal Veenendaal, Pro Veenendaal, VVD, PvdA, Denk, Fractie Saïdi en CDA) en 13 tegen (ChristenUnie, SGP en SP)

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari