Stadsakkers naar Balkon Noord

stadsakkers.jpgdinsdag 19 oktober 2021

De “Stadsakkers” is een groot en belangrijk vrijwilligersproject van Missie0318, waarbij groenten etc. worden verbouwd die door de Voedselbank Veenendaal wordt uitgedeeld aan inwoners die het minder breed hebben. De Stadsakkers was tot nu toe gevestigd aan de Dragonderweg 16a, maar daar wordt vanaf 2022 gebouwd en dus moet dat perceel worden verlaten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met Missie0318 gezocht naar mogelijkheden voor verplaatsing. Na een lange zoektocht bleek uiteindelijk een perceel grond, in het zogenaamde Balkon-Noord aan de overzijde van de Dragonderweg, beschikbaar. Het college stelde de gemeenteraad voor dit perceel aan hen te verpachten.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit project langere tijd doorgang kan vinden. Immers niet alleen krijgt de Voedselbank en daarmee veel inwoners die daar voedsel halen verse groenten. Het project kent ook een nuttige tijdsbesteding voor vrijwilligers en voor mensen die afstand hebben tot de maatschappij. Verbinden van mensen is een belangrijk aspect van de Stadsakkers. Daarom pleiten wij voor een overeenkomst waarbij voor vele jaren Missie0318 gebruik kan maken van de grond.

De VVD en Lokaal Veenendaal waren het niet eens met het voorstel van het college en wilden de mogelijkheid openhouden voor woningbouw in dit gebied op relatief korte termijn. Voorafgaande aan de raadsvergadering is hierover nader overleg geweest. Wij hadden het vaste voornemen het collegevoorstel te steunen als er geen redelijk alternatief zou komen. Wij hadden het liefst een termijn van 15 jaar.

In de raadsvergadering was er discussie tussen onze fractie en Lokaal Veenendaal die het college verweet buiten de gestelde kaders te zijn gegaan. De ChristenUnie ziet dat anders. Het college heeft ons een voorstel gedaan, waarover we vrij zijn te besluiten. Het voorstel is wat ons betreft niet buiten de kaders. Wij hebben als fractie een eigen afweging gemaakt en in het amendement dat de VVD indiende tijdens de raadsvergadering werd voor het eerst de termijn van 15 jaar vermeld. Wij konden ons hierin vinden.

Daarbij hebben we ook ingestemd met een andere vorm van pacht dan het college had voorgesteld. Een pacht die minder zware eisen stelt aan de gemeente als verpachter, maar ook iets minder zekerheid voor Missie0318. Wij hebben deze keus gemaakt omdat daarmee het voortbestaan van dit project voor langere tijd wordt geborgd en waarbij de wensen van Missie0318, zoals een goed onderkomen voor de vrijwilligers, kunnen worden gerealiseerd.

Missie0318 moet samen met het college wel proberen een andere permanente locatie te zoeken, waar in de toekomst geen woningbouw mogelijk is. Wij zien die oplossing nog niet zo maar voor ons, omdat het college alle locaties met Missie0318 al heeft bekeken. Echter zonder succes.

Voor de stemming in de gemeenteraad heeft onze woordvoerder Henk van Soest de raad opgeroepen achter dit goede project te gaan staan en unaniem voor te stemmen. De oproep had succes, want het besluit werd unaniem aangenomen.

Als ChristenUnie spreken wij de hoop uit dat Missie0318 met dit project nu voortvarend en met zekerheid voor de toekomst de hand aan de ploeg kan slaan.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari