Toekomstgerichte plannen voor de openbare ruimte

Veenendaal kanaal.jpgzaterdag 27 november 2021

Op 25 november hebben wij als ChristenUnie tijdens de raadsbehandeling van het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 onze waardering en complimenten uitgesproken voor het goede raadsvoorstel.
De uitgangspunten Gezondheid - Duurzaamheid – Veiligheid uit de Omgevingsvisie zijn goed herkenbaar terug te vinden in het voorstel.

In het Omgevingsprogramma zijn de belangrijkste doelen per hoofdstuk uitgewerkt die gerelateerd zijn aan het beheer van de openbare ruimte:

  • De leefomgeving moet mogelijkheden bieden om meer en vaker te bewegen, ontspannen en ontmoeten
  • We zorgen voor een klimaat adaptieve leefomgeving
  • Stimuleren circulaire economie
  • Veenendaal werkt aan de energietransitie
  • Samen maken we de stad

Op een overzichtelijke manier wordt in het document uitgelegd wat de gemeente de komende jaren zich ten doel heeft gesteld en wat zij in de uitwerking gaat doen in en voor de openbare ruimte.

Als ChristenUnie hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor de uitdagingen die er in de komende jaren op ons afkomen voor wat betreft laadinfrastructuur ten behoeve van de elektrische auto’s en de duurzame energieopwekking. Wij zullen dit thema nauwlettend volgen.

Als ChristenUnie zijn we ingenomen met dit raadsvoorstel. Wij zijn ervan overtuigd dat een groene, schone en veilige leefomgeving bijdraagt aan het welbevinden van alle inwoners en belangrijk is voor duurzame leefbaarheid in onze prachtige stad Veenendaal.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari