Bonus voor deeltijdwerk in bijstand

Afbeelding geld.jpgdonderdag 15 juli 2021

Normaal gesproken loont het voor bijstandsgerechtigden niet om de stap naar deeltijdwerk te zetten. Inkomsten uit werk worden namelijk direct afgetrokken van de bijstandsuitkering.
Het zou goed zijn als meer mensen in de bijstand naast hun uitkering ook een aantal uren betaald werk zouden verrichten.
Om die reden hebben gemeenten zoals Amsterdam, Wageningen, Rotterdam, Aalten en Doetinchem daarvoor een impulsregeling of bijverdienpremie in het leven geroepen.

Wij verwachten dat zo’n regeling voor deze doelgroep een stap is richting de arbeidsmarkt en daardoor de ontwikkeling, vaardigheden, sociale contacten en het zelfvertrouwen van mensen in de bijstand stimuleert. Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk om inwoners een 'zetje in de rug' te geven om mee te kunnen doen in de samenleving. Wij denken dan vooral aan inwoners die op dit moment moeilijk loskomen van hun bijstandsuitkering, maar voor wie kleine stapjes op de arbeidsmarkt wel mogelijk zijn.

Als ChristenUnie hebben wij tijdens de behandeling van de Kadernota voorgesteld om te onderzoeken of het invoeren van een bijverdienpremie een middel kan zijn om te stimuleren dat mensen in de bijstand parttime gaan werken. Deze motie heeft het nu niet gehaald, 13 stemmen waren voor en 19 tegen. Met name het CDA heeft wel toegegeven dat wij met deze motie ‘de vinger op de zere plek’ hebben gelegd. In de komende maanden willen zij graag met ons meedenken over deze problematiek.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari