Bouwen, bouwen en bouwen

CU_Henk_van_Soest.jpgvrijdag 17 december 2021

Bouwen, bouwen en bouwen is een veel gehoorde kreet. Veenendaal doet er veel aan om daadwerkelijk te bouwen en inwoners te voorzien van een goede woning

Zowel de gemeente als de hier actieve woonstichtingen werken daar dagelijks hard aan.

Twee recente voorbeelden:

  • Aan de Schoolstraat staat het voormalige Seats and Sofas-pand. De gemeenteraad heeft regels opgesteld waardoor er 120 tot 150 woningen op die locatie kunnen worden gebouwd. Woningen en appartementen met een maximaal accent van 7 bouwlagen. Het ontwerp sluit goed aan bij de al bestaande bebouwing vanaf het gebouw De Koekoek op de hoek van de Nieuweweg. Er is veel aandacht voor duurzaam bouwen en een fraaie invulling van de omgeving. Tenminste 30 procent van de woningen is sociale bouw. Dat betekent betaalbare koop of huurwoningen. De bebouwing zal rekening houden met de aanwezige molen die voldoende wind zal moeten kunnen vangen. De ChristenUnie vindt dat dit bouwplan een prima invulling geeft aan het gebied en het project biedt een positieve bijdrage aan de toevoeging van de woningvoorraad.
  • Een ander woningbouwplan van Patrimoniums Woonservice in het Franse Gat zal ook een bijdrage leveren aan de huisvesting van onze inwoners. De oudere woningen worden vervangen door nieuwe huizen die aan de eisen van deze tijd voldoen. In de Rijnpost van 15 december staat een artikel met de reacties en zorgen van inwoners over dit plan. Begrijpelijk dat sommigen liever blijven wonen waar ze nu zitten en hun woning voldoende goed vinden. Begrijpelijk dat sommigen de huidige sfeer in de wijk wil behouden. Begrijpelijk dat tijdelijk verhuizen niet fijn is. Toch is er een zorgvuldig proces en onderzoek aan de vervanging van de woningen vooraf gegaan. En er komen fijne woningen voor terug. Patrimonium woonstichting zet juist in op het woongenot voor de huurders. Verdere uitwerking volgt en gesprekken met inwoners maken daar onderdeel van uit.

De samenwerkende Franse Gat wijkambassadeurs en de lokale afdelingen van politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA hebben een eigen website onsfransegat.nl ‘Het doel van deze site is om meer inzicht te geven in de plannen voor uw Franse Gat. Wij verwachten hiermee in goed overleg met elkaar ervoor te zorgen dat de inwoners goed vertegenwoordigd worden in de plannen voor de nieuwe wijk.’ Einde citaat. Op de website staat een presentatie met daarbij een tekening met veel meer verdiepingen dan voor de toegestane 26 meter mogelijk is. Tevens is op de website een flyer te zien, die kennelijk ook is verspreid, met een beeld van een gebouw met tenminste 16 verdiepingen. Dat is dus circa 50 meter.

Henk van Soest, onze woordvoerder ruimtelijkbeleid en ruimtelijke ontwikkeling vindt dit een suggestieve voorstelling van de werkelijkheid, ook al staan er maten onder. “Dat politieke partijen een standpunt innemen over een ruimtelijke kaders is goed. Maar als je pleit voor een goede participatie, hoort daar ook een goede voorlichting en een juiste voorstelling van zaken bij. Dat ontbreekt hier en dus worden inwoners op het verkeerde been gezet. Ik vind dat jammer. We gaan richting de verkiezingen en wellicht dat er meer scherpte komt in de manier van spreken en acteren van partijen. Maar die partijen die normaal voor hoogbouw zijn, zouden dan hier wel goede argumenten moeten hebben om een hoger accent tegen te willen houden. Bovendien pleiten deze partijen voor betaalbare woningen. Dan moet je ook de woonstichting in staat stellen die te bouwen. Argumenten om voor of tegen te zijn ontbreken in de voorlichting. Of is dit standpunt tijdelijk en puur alleen om stemmen te trekken?

Ik hoop en neem aan dat inwoners wel door deze plaatjes heen kunnen kijken. Daarvoor zijn er in Veenendaal voldoende gebouwen die 7 of 8 woonlagen hebben.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari