Theater Lampegiet krijgt nieuwe huisvesting

Afbeelding De Lampegiet.jpg30-11-2021 20:41

Afgelopen donderdag 25 november heeft de gemeenteraad de gewenste ontwikkelrichting voor een nieuw Theater Lampegiet bepaald. Zoals u wellicht weet, is het huidige pand aan vervanging toe. De kosten van het onderhoud zijn te hoog geworden om het gebouw langjarig in stand te houden. Als ChristenUnie vinden wij cultuur voor Veenendaal belangrijk en het theater kan daar een bijdrage aan leveren. In welke vorm, met welke ambitie en voor welke kosten is de grote en ook lastige vraag die de komende 1,5 jaar in de uitwerking beantwoord moet gaan worden. In de zomer van 2023 zal het college met een voorstel komen wat past bij de ambities met Theater Lampegiet, maar wat ook financieel verantwoord zal moeten zijn. In die tussenliggende periode zullen verschillende werksessies georganiseerd worden om met inwoners en andere belanghebbenden een goed plan op te stellen.

Onze fractie begrijpt de ambities van Theater Lampegiet om naast de huidige grote zaal ook een kleine zaal te wensen voor met name amateurkunstenaars en de ‘kleinere’ artiesten. Daarnaast heeft het college voorgesteld te onderzoeken of een bioscoop in Veenendaal haalbaar zal zijn. Ambitie is er genoeg, maar de toets of de ambities realistisch zijn misten wij in het raadsvoorstel. Dat maakte het voor de fractie lastig om nu al volmondig te kiezen voor één bepaalde ontwikkelrichting. We praten hier al snel over een investering van circa 30 miljoen oftewel een extra afschrijving van circa 1 miljoen per jaar. Uiteindelijk zal het een politieke keuze zijn of we dit geld ook voor cultuur over hebben. Bij de Kadernota 2023 zal dat een integrale afweging vragen in relatie tot de andere beleidsterreinen die ons ook aan het hart gaan. Daarom hebben wij ook een motie opgesteld waarin we het college gevraagd hebben om op 3 onderdelen verdiepend onderzoek uit te voeren: een onafhankelijk marktonderzoek, een externe toets op de ambities van het theater en tenslotte de vraag om aan te tonen dat filmzalen financieel haalbaar zijn zonder steun van de gemeente. Dit voorstel is met een grote meerderheid ook gesteund in de raad

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari