Terugblikken en omhoogkijken

Afbeelding bij Terugblikken en omhoogkijken.jpgvrijdag 31 december 2021

Traditiegetrouw wordt in de decembermaand door veel mensen teruggekeken op het afgelopen jaar. Sommigen kijken terug op een goed jaar. Anderen hebben, mede door de coronacrisis, teleurstellingen, onzekerheden, verdriet en grote zorgen gekend. Wat in het komende jaar gaat gebeuren, weten we niet.

In de pelgrimspsalm 121 worden we aangemoedigd omhoog te kijken:

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kijkend naar omhoog mogen we dankbaar zijn met het vele goede wat we als ChristenUnie Veenendaal het afgelopen jaar hebben ontvangen.

Voor het bestuur lag de focus in 2021 op de komende Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Concrete opdrachten in het licht van deze verkiezingen waren het samenstellen van de kandidatenlijst en het opstellen van het verkiezingsprogramma. Veel goed werk is verricht door de Selectiecommissie en de Verkiezingsprogrammacommissie. We zijn trots op onze kandidaten die, met Sanny Brunekreeft als lijsttrekker, de gemeenteraadsverkiezingen ingaan. We zijn dankbaar voor het verkiezingsprogramma wat er ligt: SAMEN RECHT DOEN. Met deze opdracht willen we dienstbaar zijn voor Veenendaal. Verwachtingsvol slaan we onze ogen op naar de bergen en gaan in dat vertrouwen op weg naar 2022.

In het afgelopen jaar hebben wij als fractie en wethouder ons ingezet ten behoeve van de Veenendaalse samenleving. Vele besluiten zijn genomen en projecten zijn gerealiseerd waarbij wij als ChristenUnie ons hebben ingespannen voor onder andere de volgende zaken:

 • Op initiatief van ChristenUnie Veenendaal is tijdens het Partijcongres een amendement aangenomen betreft het onderwerp ‘Stoken zonder overlast’.
 • Onze fractiecollega Arjan Koerts is Statenlid in Utrecht geworden, in zijn plaats is Jos van den Berg raadslid geworden.
 • Een duurzaam klimaatsysteem voor de nieuwe wijk Groenpoort.
 • Veelzijdig parkeren bij sportvelden.
 • De provincie Utrecht heeft definitief 2,4 miljoen euro toegekend voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal.
 • De vrijstelling van giften tot €1200,- per jaar voor mensen in de bijstand.
 • Gekozen voor een duurzame oplossing voor de onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost.
 • Arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.
 • Gedenktekens in het trottoir ter herinnering aan omgebrachte Joden, Sinti en Roma.
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats.
 • Meer speel- en sportmogelijkheden buiten creëren.
 • Openbare bekendmakingen blijven publiceren op de Gemeentepagina in De Rijnpost.
 • Intensievere samenwerking met de buurgemeenten rondom energieprojecten.
 • Bewustwordingscampagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De werkzaamheden van Veenendaal Schoon vinden ook doorgang na 2022.
 • Afvalstroom en kosten huishoudelijk afval omlaag brengen.
 • Bij de verruiming winkeltijden op zondag is de waarde van rust voor het voetlicht gebracht.
 • De Stadsakkers en Moestuin het Buitenhof verhuizen naar Balkon Noord.
 • Extra financiën voor de restauratie van het metaheerhuisje op de Joodse begraafplaats.
 • Meer financieel inzicht bij de evaluatie van de Inclusieagenda.
 • Maatwerk voor mensen die in de bijstand zijn en de kostendelersnorm.
 • Plan van aanpak te maken om een einde te maken aan het ongeadresseerde drukwerk.
 • Project Turfweide kan van start.
 • Ten behoeve van nieuwbouw Theater Lampegiet een onafhankelijk marktonderzoek.
 • Meer kansen voor de starters op de woningmarkt door de bijdrage van het Rijk en de provincie Utrecht van 10 miljoen euro om het oude bedrijventerrein Het Ambacht te transformeren tot een woongebied.
 • De Visie Bedrijventerreinen wordt uitgebreid met een mobiliteitsparagraaf en verder onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een duurzame mobiliteitsboulevard.

Aan het college hebben wij in het afgelopen jaar schriftelijke vragen gesteld over:

 • Het toenemende gebruik en problematiek van designerdrugs zoals 3-MMC.
 • Onveilige verkeerssituatie Nijhofflaan.
 • De stijging van energieprijzen en ondersteuning voor inwoners die in de financiële problemen komen.

Werkbezoeken aan:

 • Basisschool Balans in het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost
 • BVS Sociaal Metaal met PSO 30+ certificaat
 • Youth for Christ Veenendaal
 • De Joodse Begraafplaats aan de Parallelweg
 • Kunstenaar Linette Dijk
 • Hospice Berkenstein
 • Wijk Franse Gat
 • Soepfiets Veenendaal
 • Taalhuis
 • Winkelstad Veenendaal
 • De bewoners van het woon-zorggebouw De Shelter
 • Theater Lampegiet
 • De Blink, een school voor voortgezet speciaal onderwijs
 • J. Heebink Transport, Opslag en Distributie van goederen

 • Tijdens de Complimentendag op 1 maart zijn waardevolle complimenten uitgereikt aan diverse personen en instellingen.
 • In samenwerking met Stichting Present hebben we als fractie, wethouder en bestuur kerstpakketten samengesteld ten behoeve van de naasten.

In afhankelijkheid en met dankbaarheid hebben we in het afgelopen jaar ons politieke werk gedaan. Ook in het komende jaar 2022 mogen wij ons vertrouwen stellen op de Here God die ons leven leidt. Hij draagt ons dag aan dag, die God is ons heil.

Tineke Bette en Gijsbert Juffer,

fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal en voorzitter Bestuur ChristenUnie Veenendaal

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari