RES 1.0: Een eerste stap naar duurzame energie in de regio

Jonathan officieel.jpgdonderdag 15 juli 2021

Op het moment van schrijven heeft de Europese Commissie net haar ambitieuze klimaatwetten voor 2030 en verder gepresenteerd. Een 12.000 pagina’s tellend wettenpakket, wat laat zien dat ze er alles aan willen doen om voor 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 55 procent.

Binnen dat grotere Europese kader en het Klimaatakkoord van Parijs hebben we de afgelopen maanden in de Veenendaalse politiek de besluitvorming van de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley doorlopen. Een intensief besluitvormingsproces waar 1,5 jaar voorwerk aan vooraf is gegaan.

In onze lokale en regionale context hebben we gesproken over de grote vragen als: Wat betekent het Klimaatakkoord voor onze regio? Hoe nemen we daar onze inwoners op een zorgvuldige manier in mee? En wat gaat de uitvoering van Regionale Energie Strategie straks betekenen voor onze leefomgeving? En hoe werken we als gemeenten straks samen als windmolens mogelijk vlakbij gemeentegrenzen worden gepland?

Onze fractie is positief over de grote lijnen van de RES, maar heeft ook enkele kritische kanttekening geplaatst. Namens de fractie van de ChristenUnie heeft Jonathan van den Heuvel, portefeuillehouder Energietransitie, een motie ingediend die vraagt om intensievere samenwerking met de buurgemeenten rondom energieprojecten bij de Veenendaalse gemeentegrenzen. Daarmee richten we ons op actieve samenwerking om te onderzoeken wat haalbaar is rekening houdend met de Veenendaalse inwoners. Dit voorstel is verwoord in een motie en met een grote meerderheid aangenomen door de raad, waarmee het college extra mandaat heeft gekregen om met de buurgemeenten aan de slag te gaan.

Als gemeente Veenendaal zetten we ons naar vermogen in. Zo maken we ons in de RES 1.0 hard voor het zoveel mogelijk vol leggen van daken met zonnepanelen. Wat de ChristenUnie betreft mogen we ook verder kijken naar creatievere oplossingen om als Veenendaal meer te kunnen doen. Ook deze oproep hebben we verwoord in de bovengenoemde motie die door de raad is aangenomen.

De RES 1.0 is een eerst stap in een lange weg hoe we in deze Regio en in Veenendaal uitvoering willen geven aan de Energietransitie. Als bewoners van Veenendaal zult u dit thema de komende jaren nog regelmatig zien terugkomen, zeker als plannen concreter beginnen te worden. Daarom roepen we u als lid van de ChristenUnie in Veenendaal ook op om met ons in gesprek te gaan. Om misschien u zorgen te uiten of om mee te denken. We staan daar graag voor open!

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari