Over de vlag en een zebrapad

Afbeelding regenboog.jpg16-07-2021 18:13

In de afgelopen tijd is er twee keer een motie ingediend over het hijsen van de regenboogvlag en het aanbrengen van een regenboogzebrapad als belangrijkste item.

De eerste keer ging het over het hijsen van de regenboogvlag als reactie op de ontwikkelingen in Hongarije waar onlangs een 'anti-homowet' is ingevoerd. Als fractie hebben we besloten deze motie te steunen en wel met de volgende motivatie: "Als ChristenUnie staan wij voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt, in lijn met artikel 1 van de Grondwet. De ChristenUnie is tegen discriminatie, op welke grond dan ook. Natuurlijk gaan we met het hijsen van de regenboogvlag niet opeens alles veranderen en zeker niet in Hongarije maar we zien dit als signaal waarin we laten zien dat iedereen zich in Veenendaal veilig moet voelen op zijn of haar plek. Voor ons als ChristenUnie is de regenboog het teken van Gods trouw voor deze wereld. In al onze gebrokenheid heeft God ons als mens op het oog en is iedereen voor Hem van waarde. Met dat beeld in ons achterhoofd willen wij ook naar mensen kijken die zich nu niet gelijkwaardig behandeld, geaccepteerd of sociaal veilig voelen. Als het hijsen van deze vlag daarin een steun in de rug kan zijn, dan is dat winst."

In de raadsvergadering vanwege de Kadernota werd een motie ingediend om in Veenendaal een regenboogzebrapad aan te leggen en op paarse vrijdag de regenboogvlag te hijsen. Deze motie hebben wij niet gesteund en wel met de volgende motivatie: "Zoals we ook eerder hebben gezegd, staat de ChristenUnie voor een inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Je naaste lief hebben als jezelf is voor ons een belangrijke leidraad. Vorige maand hebben we dat ook onderstreept door in te stemmen met het hijsen van de regenboogvlag. We vroegen ons echter af of het aanbrengen van een regenboogzebrapad nu ook echt verbindend werkt voor alle Veenendalers, er zijn meerdere groepen die zich achtergesteld of gediscrimineerd voelen. Als ChristenUnie zien we dan ook liever dat we als raad en college de komende jaren verder werk maken van inclusiviteit voor alle Veenendalers. Daarom hebben wij tegen het voorstel van een regenboogzebrapad gestemd."

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari