“Wat er ook speelt in het land, laten het vooral de kinderen zijn”

onderwijs veenendaal oost.jpgdonderdag 24 juni 2021

In de gemeenteraad is een beslissing genomen in het dossier onderwijshuisvesting Veenendaal Oost. Dit dossier houdt ons als best lang bezig. Hoe zorgen we dat de scholen in Veenendaal-Oost voldoende ruimte hebben om kinderen onderwijs te kunnen geven? We hebben als ChristenUniefractie veelvuldig contact gehad met schoolbesturen, locatieleiders, leerkrachten en ouders. De voor en tegens van de twee scenario’s hebben we meerdere keren in onze fractie besproken. We hebben stevige gesprekken gehad rond het maken van onze uiteindelijke keuze. Het was en is ons duidelijk dat er in Veenendaal Oost echt iets moet gebeuren voor de huisvesting van het onderwijs.

De ChristenUnie wil gaan voor een passende oplossing en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat het grotere, vooral ook financiële plaatje in het oog wordt gehouden. De twee nog overgebleven scenario’s 4 (bouwen in Groenpoort) en 8 (bouwen aan het Zuiderkruis) verschillen stevig van elkaar ook voor wat betreft de kosten. Toch zijn we er van overtuigd geraakt dat we voor de duurzame oplossing voor de onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost moeten kiezen. We kiezen dus de duurdere school in Groenpoort. Die keuze betekent dat we in onze begroting fors meer geld per jaar gaan uitgeven. Dat doet zeer en dat zal ten koste gaan van andere zaken. De jeugd heeft de toekomst en daar kiezen we nu voor.

Een amendement voor directe plaatsing van tijdelijke lokalen in Veenendaal Oost hebben we niet gesteund. Zowel Gave als CPOV hebben al voorbereidingen getroffen om tijdelijke ruimte buiten het Ontmoetingshuis te betrekken. Het aanbod om Tamim met zoveel mogelijk groepen naar het gebouw van de Vuurvlinder op het Tweespan uit te plaatsen waarderen wij zeer. De gemeente gaat heel veel geld uitgeven voor de structurele oplossing en nog eens miljoenen voor extra tijdelijke ruimte zien wij niet zitten. Wij weten ook dat twee schoolbesturen  liever het maximale budget daar houden waar het nodig is: het perspectief op structurele extra onderwijsruimte in Veenendaal Oost.

We hopen dat de oproep tot slim en gecombineerd bouwen nog financieel voordeel kan opleveren, maar wij hebben begrepen dat dit niet zo eenvoudig is. De gemeenteraad heeft met onze steun een principebesluit genomen en wensen het college en de schoolbesturen alle wijsheid toe in de verdere uitwerking van dit besluit.

Het hele politieke proces was stevig, maar laten we in het oog houden wat Loesje ooit op een poster zette: “Wat er ook speelt in het land, laten het vooral de kinderen zijn!”

 

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari