Het Franse Gat vernieuwt

Afbeelding groene oase in Franse Gat.jpgwoensdag 30 juni 2021

Al langer is bekend dat binnen de wijk het Franse Gat in de komende jaren veel gaat gebeuren. Patrimonium woonservice vernieuwt een groot deel van haar woningbezit. Het gaat om 1.100 woningen. Het is de bedoeling dat gedurende een periode van twintig jaar in het Franse Gat een wijk ontstaat die toekomstgericht is, maar wel met behoud van het eigen karakter die deze mooie wijk zo bijzonder maakt.

Veel huurwoningen in deze wijk zijn niet meer van deze tijd. Bewoners hebben klachten geuit over tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het goed wonen is. Het Franse Gat wordt in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Rand, deelplan Zuid en deelplan Noord. Op de website: https://www.fransegatvernieuwt.nl/ staat overzichtelijk vermeld wat er in de komende jaren gaat gebeuren.

Ook vindt u daar antwoord op veel vragen over de vernieuwing van 1.100 woningen van Patrimonium woonservice in het Franse Gat. Als raadsleden hebben we onlangs een mooie fiets- en wandeltocht door de wijk Franse Gat gemaakt. Om ter plekke te zien en te ervaren wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Zo is verscholen tussen huizenblokken een mooie groene oase die bij de renovatie van de wijk meer zichtbaar en daarmee toegankelijker zal worden voor de wijkbewoners.

Naast Patrimonium woonservice gaat de gemeente aan de slag met de riolering en de straatinrichting. Verder liggen er kansen om klimaatmaatregelen te nemen zoals het vasthouden van regenwater, het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool. Verder het versterken van bestaand groen en maatregelen ter voorkoming van hittestress. Hierdoor wordt het leefklimaat in de wijk verbeterd.

Als ChristenUnie zullen we de ontwikkelingen in de wijk het Franse Gat met grote belangstelling blijven volgen.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari