Rust, ontmoeting en bezinning

Afbeelding bij bijdrage Rust, ontmoeting en bezinning.jpgmaandag 17 mei 2021

Als ChristenUnie hechten wij onverminderd waarde aan een dag van rust, ontmoeting en bezinning. Daarmee is voor ons de zondag geen reguliere werkdag.

De afgelopen weken is de koopzondag opeens weer onderwerp van gesprek geworden toen er vanuit de woonboulevard aan de Groeneveldselaan het verzoek kwam om gedurende een jaar opening op zondag toe te staan. Dit verzoek werd opgepakt door een aantal partijen en tijdens de raadsvergadering op 10 mei werd via een motie verzocht om bevoegdheid voor het college om incidentele zondagsopenstelling toe te kunnen staan. Nu ligt die bevoegdheid bij de gemeenteraad. Deze motie werd niet aangenomen omdat ook de coalitiepartners VVD en ProVeenendaal zich aan de afspraken vanuit de preambule bij het raadsakkoord hielden waarin destijds is afgesproken dat er rust is op dit dossier tot na een evaluatie van de koopzondag.

Deze evaluatie had eind vorig jaar plaats zullen vinden maar door de corona-situatie is - op advies van het bureau dat de evaluatie uit zou voeren - voorgesteld dit onderzoek te verplaatsen naar komend najaar zodat de winkels weer enige tijd op een normale manier in bedrijf zijn en er een representatief onderzoek uitgevoerd kan worden.

Tot onze verbazing dienden VVD, ProVeenendaal en PvdA afgelopen maandag een motie in waarbij zij om een versnelde evaluatie van de koopzondag vroegen. De uitkomsten hiervan zouden dan voor de raadsvergadering van juni a.s. opgeleverd moeten worden. De wethouder gaf aan dat hij contact heeft gehad met het bureau dat het uit zou voeren, maar dat zij dit niet eerder dan september kunnen realiseren. Als er tóch een evaluatie moet komen, moet dat opgepakt worden door de ambtelijke organisatie. Ondanks de bezwaren werd deze motie aangenomen met de opdracht om een en ander zo snel mogelijk te realiseren. Als ChristenUnie zijn we er niet van overtuigd dat er nu opeens zwaarwegende redenen zijn om met stoom en kokend water deze evaluatie uit te gaan voeren. De corona-omstandigheden zijn nog nauwelijks veranderd en het is dus absoluut niet logisch op om dit moment een kwalitatief goede evaluatie uit te voeren. Er is destijds voor gekozen om een goed onderzoek te doen, dat is ook wat inwoners van ons mogen verwachten. Als het nu een ‘spoedje’ wordt, maken wij ons zorgen over de kwaliteit en we verwachten dat daar dan in juni veel discussie over zal ontstaan. Wat de ChristenUnie betreft houden we ons als raad aan het voorstel om in het najaar 2021 dit evaluatieonderzoek uit te voeren.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari