Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost is gediend met een structurele oplossing

onderwijs veenendaal oost.jpgmaandag 31 mei 2021

De scholen in het Ontmoetingshuis hebben sinds jaar en dag ruimteproblemen. In 2015 mocht ons raadslid Willem van Braak namens de ChristenUnie, CDA en SGP een amendement indienen om het Ontmoetingshuis vervroegd uit te breiden en dat werd ook aangenomen. Met de kennis van toen was dat een goede oplossing en dachten we met de toen bekende leerlingenprognoses een goede oplossing te bieden aan de scholen. Niets is minder waar gebleken. De prognoses zijn begin dit jaar wederom naar boven bijgesteld en het Ontmoetingshuis zit echt bomvol. Er zullen komend schooljaar gezinnen zijn die kinderen naar drie schoollocaties moeten brengen. Dat doet pijn en kan niet de bedoeling zijn van goed en thuisnabij onderwijs. Dat de prognoses van nu anders zijn dan ten tijde van het vaststellen van het IHP, maakt dat we er niet aan ontkomen om de kaders van dat IHP op te rekken om op die manier de scholen in Veenendaal Oost de ruimte te geven die ze nodig hebben.

Voor de ChristenUnie is de consultatievraag die voorligt een heldere. We willen de wethouder ook danken voor de manier waarop invulling is gegeven op onze herhaalde vraag te durven komen met scenario’s die buiten de kaders van het IHP liggen. Dat het één en ander met de nodige vertraging tot stand is gekomen, weten we allemaal, maar er mag ook gezegd worden dat er nu wel iets te kiezen is.

De ChristenUnie heeft twee scenario’s op het oog die in onze ogen leiden tot een goede oplossing. Dat is in de eerste plaats scenario 8 dat het college heeft toegevoegd aan de scenario’s die zijn besproken met de schoolbesturen. Een uitplaatsing van Balans naar het Zuiderkruis geeft die school alle ruimte zich te ontwikkelen en zorgt ook direct voor deel van de oplossing van het vele verkeer rond het Ontmoetingshuis. In het vervroegd te vormen IKC kan de kinderopvang ook een goede plaats krijgen en zo kan de druk voor de kinderopvang in het Ontmoetingshuis ook verminderd worden.

Een tweede scenario dat ons aanspreekt is het scenario dat het schoolbestuur van de CPOV heeft aangedragen. Een nieuw gebouw voor Tamim en de overloop van het Speelkwartier in Veenendaal Noord-Oost. Wij complimenteren de CPOV voor het meedenken in een breder verband en met dit scenario wordt de druk op het Ontmoetingshuis ook structureel verminderd.

Welk scenario de gemeenteraad ook kiest als het gaat om het uitplaatsen van school uit het Ontmoetingshuis: het zullen vergelijkbare extra kosten opleveren van rond de €250.000 per jaar. De ChristenUnie heeft dit geld over voor het oplossen van een groot probleem dat direct te linken is aan de toekomst van schoolkinderen. We zeggen niet voor niets dat de jeugd de toekomst heeft.

Eén ding moge duidelijk zijn. Welk scenario voor een extra schoolgebouw de gemeenteraad uiteindelijk kiest, het zal door de schoolbesturen met twee handen aangegrepen moeten worden. De schoolbesturen en de wethouder zijn er tot op heden niet samen uitgekomen. Met een duidelijke stap van de kant van de gemeente, mogen we de volle medewerking van de schoolbesturen verwachten. Daar vertrouwen we op

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari