Duurzaam beheer van gemeentelijke gebouwen

Jonathan officieel.jpg04-06-2021 15:40

Tijdens de raadsvergadering op 27 mei heeft de raad unaniem het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Daarbinnen vallen gebouwen als het gemeentehuis, Lampegiet, de Cultuurfabriek, het zwembad en diverse sporthallen en buurthuizen. Gebouwbeheer kost veel geld en is nodig om allereerst de veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om de levensduur zoveel mogelijk te verlengen. Voor de komende jaren wordt extra ingezet op het verduurzamen van een aanzienlijk deel van deze panden. In de regel waar met het verduurzamen aangesloten wordt bij natuurlijke vervangmomenten, zodat er geen onnodige extra kosten worden gemaakt. Twee gebouwen binnen de gemeentelijke portefeuille vragen het komend jaar extra aandacht.

Allereerst zal het college in het najaar met een voorstel komen hoe het gemeentehuis verder verduurzaamd kan worden. Als gemeente wil je graag het goede voorbeeld geven naar de inwoners toe. In een eerder stadium is al eens gesproken over een energieopwekkende gevel van de oudbouw. Of deze er ook gaat komen, weten we over een paar maanden. Daarnaast hebben we gezien dat theater Lampegiet erg veel onderhoud vraagt. Dit vraagt een aanzienlijke reservering van onderhoudsmiddelen in de komende jaren. Daarom zal dit najaar meer strategisch naar deze locatie worden gekeken. Is het zinvol om Lampegiet grondig te renoveren en te verduurzamen of zijn er alternatieven in de vorm van nieuwbouw die passender zijn? En voldoet het gebouw nog aan de wensen van de gebruikers?

Als ChristenUnie fractie zijn we tevreden met het huidige duurzame vastgoedbeheerplan. En u weet nu ook waar u de komende jaren nog een ruimtelijke ingreep in ons Veenendaal kunt verwachten.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari