Onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost

ontmoetingshuis.pngvrijdag 23 april 2021

In de raadsvergadering van donderdag 22 april openden we het zoveelste hoofdstuk van het boek “Onderwijshuisvesting Veenendaal-Oost.” Er was door een aantal partijen een motie ingediend om voor te sorteren op een tweetal mogelijke oplossingen in het vraagstuk: “ Hoe zorgen we dat er in Veenendaal Oost weer voldoende ruimte is voor de scholen?”

Laat het helder zijn. De afgelopen tijd is een roerige tijd geweest. Ouders, kinderen en onderwijzend personeel hebben een beroep op ons gedaan. De ChristenUnie voelt de verantwoordelijkheid en die dragen we zeer bewust. We weten ondertussen dat de afspraken in het huisvestingsplan van het onderwijs in Veenendaal gebaseerd zijn op achterhaalde leerlingenprognoses. Dat betekent dus dat we zeer waarschijnlijk de oplossing voor het huisvestingsprobleem in Oost buiten de gemaakte afspraken moeten gaan vinden. Dat is in deze tijden financieel gezien bijzonder spannend. De overleggen met schoolbesturen zijn afgerond en wij gaan er vanuit dat de wethouder met kansrijke scenario’s komt richting de raad die ook voorzien zijn van financiële gevolgen.

We hebben de wethouder gevraagd of hij van plan is om ook scenario’s die buiten de oorspronkelijke afspraken liggen aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat heeft hij meerdere malen toegezegd en daar vertrouwen we dan ook op. De motie die er lag was in onze ogen overbodig  en hebben we niet gesteund, daarnaast willen wij onderbouwd kunnen beslissen op grond van alle scenario’s met alle praktische en financiële consequenties. We zien reikhalzend uit naar het moment waarop de raad uitgewerkte  scenario’s krijgt voorgelegd om ook daadwerkelijk een goede keuze te kunnen maken rond de vraag hoe we de huisvestingsproblemen voor de scholen in Veenendaal Oost kunnen oplossen. Dan lijkt het heel sympathiek om direct voor te sorteren op het bouwen van een nieuwe school, maar die op het oog simpele oplossing zou zo maar de ingewikkeldste kunnen worden (vrij naar Johan Cruijff). En tegelijkertijd is die oplossing gewoon onderdeel van het besluitvormingstraject en zullen we ook heel serieus nemen.

Helaas duurt het door allerlei omstandigheden allemaal langer dan we willen, maar we moeten als gemeenteraad nu geen paniekvoetbal gaan spelen. Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de wethouder en de organisatie in het gemeentehuis. Want wat de ChristenUnie betreft staat het buiten kijf dat we in juni echt knopen moeten doorhakken om kinderen, ouders, leerkrachten en schoolbesturen perspectief te geven op een structurele oplossing voor de huisvesting van het onderwijs in Veenendaal Oost.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari