Blijvende aandacht voor de negatieve effecten van drugs

designerdrugs.jpg08-04-2021 21:10

Onlangs heeft Sanny Brunekreeft namens ChristenUnie Veenendaal vragen aan het college gesteld over het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC in Veenendaal, de zorg daarover, welke acties ondernomen worden om gebruik tegen te gaan en - aangezien toename van drugsgebruik vaak ook een gevolg is van verveling - of er voldoende perspectief is voor jongeren.

Volgens het college (burgemeester en wethouders) zijn er op dit moment gelukkig geen signalen dat het gebruik van designerdrugs in Veenendaal met een opmars bezig is. Wel is dit onderwerp nog eens extra onder de aandacht gebracht van bijvoorbeeld de jeugdboa’s, jongerenwerk en de politiek. Op dit moment zijn er twee situaties bekend waarin 3-MMC en mogelijk het mix-drankje lean purple in het spel waren.

Het college geeft ook aan de zorgen over de negatieve effecten van deze drugs te delen en dan gaat het daarbij niet alleen over gezondheidsschade door het gebruik, maar ook over ondermijnende activiteiten die gepaard gaan met de handel en productie van drugs.

De gemeente werkt aan een online infopagina waarin verwezen wordt naar informatie over de verschillende soorten drugs. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat boa’s, politie en jongerenwerk beschikken over kennis over dit soort drugs zodat zij gericht het gesprek aan kunnen gaan met jongeren over de schadelijke effecten. Binnenkort wordt in dat kader waarschijnlijk ook een digitale ouderavond georganiseerd voor Veenendaalse ouders ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs.

Aangezien drugsgebruik vaak in verband staat met verveling en depressie, was het ook de vraag of er extra activiteiten aangeboden worden voor jongeren. Daar is zeker ook aandacht voor. Onlangs hebben burgemeester Gert-Jan Kats en wethouder Martijn Beek met een aantal jongeren gesproken om te horen wat speelt en wat nodig is. Daarnaast is onder de noemer ‘Actief verbonden’ een samenwerking gestart tussen o.a. de gemeente, Netwerk voor Jou, Veens Welzijn en Sportservice Veenendaal waarbij drie projecten georganiseerd worden waaraan in totaal 75 jongeren kunnen deelnemen. Deze projecten zijn erop gericht om jongeren nieuwe zaken te kunnen laten ontdekken en zich actief in kunnen zetten voor een ander.

Goed om in de beantwoording te vernemen dat ook de nodige normale activiteiten van het jongerenwerk doorgaan, al dan niet in aangepaste vorm. Je kunt dan denken aan activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding, meidenpraat, buddies en een inloop in de wijk Franse Gat. Daarnaast staat Jong Veens in contact met vrijwilligers van de kinderactiviteiten in Veenendaal Oost voor mogelijke jeugdactiviteiten en zijn er plannen in de maak voor een inloop ten behoeve van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Ook poppodium VLOW biedt zijn activiteiten op dit moment online aan.

Als ChristenUnie zijn we tevreden met beantwoording van het college op onze schriftelijke vragen en de blijvende aandacht voor de negatieve effecten van drugs.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari