Gebed om zegen voor Veenendaal

biddag 2021.jpgwoensdag 10 maart 2021

In het kader van biddag 2021 willen we graag een gebed met u delen.

Heer, Vader in de hemel,
op deze Biddag komen wij tot u
om u te vragen om een zegen,
een zegen over het werk,
dat we in Veenendaal verrichten.
In onze stad,
waar we ons thuis voelen,
waar we ons voor inzetten,
moet ook in de komende tijd
veel werk worden verricht.
Wilt u met de inwoners van onze gemeente zijn,
nu, in deze tijd van onzekerheid,
gezondheid, werk en welzijn,
onder druk staan.
Wilt u steeds weer mensen laten opstaan,
die zich ontfermen over de zieken,
de eenzamen,
de werklozen,
de radelozen,
om allen die gebukt gaan
onder onzekerheid en vertwijfeling,
bij te staan en zo te getuigen
van Uw liefde voor mensen
en van wat naastenliefde is.
Wilt u ons steeds weer laten zien
hoe wij met de ogen van Jezus
naar onze naasten
en onze omgeving
kunnen kijken
om zo tot zegen te zijn
van eenieder,
die op onze weg komt.
U hebt ons, mensen,
als rentmeesters aangesteld
om zorg te dragen voor Uw schepping,
om zorg te dragen voor onze medemensen,
en om tot zegen te zijn.
Wilt U ons steeds weer aan die roeping herinneren,
opdat wij jegens U en jegens de gehele schepping
onze verantwoordelijkheid blijven oppakken.
Heer, onze Hulp is in Uw Naam,
U, die hemel en aarde heeft voortgebracht,
U, die trouw blijft tot in eeuwigheid,
U, die nooit loslaat wat Uw hand begonnen is,
en wij bidden U om Uw zegen
door onze Heer Jezus Christus,
die met U, in de eenheid van de Heilige Geest,
leeft en regeert tot in eeuwigheid.

Amen.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari