Onteigening Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

IMG-20210120-WA0004.jpg27-01-2021 10:48

Uit onderzoek door Pointer blijkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in 225 Nederlandse gemeenten, waaronder Veenendaal, Joodse woningen, bedrijven en grond zijn onteigend. In sommige gevallen zijn deze doorverkocht en in enkele gevallen is dit vastgoed zelfs door gemeenten aangekocht. Uit de interactieve kaart is op te maken dat het minstens 5 panden in Veenendaal betreft. Op de site van Pointer is te lezen dat aan de gemeente Veenendaal om een reactie is gevraagd. Daarop is door de gemeente – samengevat – geantwoord dat de informatie nieuw was en dat nader onderzoek plaats zou moeten vinden.

Daarom heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld of er, nadat de gemeente op de hoogte werd gesteld van de resultaten van genoemd onderzoek, besloten is om verder te onderzoeken wat er met bedoelde panden is gebeurd. Het college geeft aan dat er inderdaad onderzoek is gedaan. Uit de dataset van Pointer, bleek dat het om 7 adressen ging in Veenendaal: Gortstraat 39, Hoofdstraat 119 – nu 113, Hoofdstraat 53 en 57. Kanaalweg 6 is gesloopt om plaats te maken voor een fietspad en Kerkewijk 21-23 is gesloopt en is nu 17-17a

Op de vraag of er gevallen bekend zijn van doorverkoop naar anderen en/of aankoop door de gemeente, is aangegeven dat al deze panden doorverkocht zijn aan particulieren en niet aan de gemeente Veenendaal.

Als laatste is gevraagd of de gemeente na de oorlog openstaande belastingen heeft opgelegd aan terugkerende eigenaren, hun erfgenamen of hun nabestaanden. De gemeente geeft aan dat dit niet bekend is. In verband met de wettelijke bewaartermijn gaat de gemeentelijke administratie ook maar terug tot 2009. Tijdens de oorlog zijn de meeste panden wel weer in gebruik genomen, maar het is niet te achterhalen of de gemeente daar een rol in heeft gespeeld. Helaas zijn niet alle stukken bewaard gebleven, maar uit datgene wat er nog is, is dat niet op te maken.

Voor dit moment zijn deze antwoorden voor ons voldoende en zijn we blij dat de gemeente in deze situaties geen rol heeft gespeeld.

Meer informatie: https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari