Vertrek van Trivium: Van bedrijfslocatie naar woongebied

Jonathan officieel.jpgvrijdag 23 april 2021

De afgelopen jaren heeft het college zich meermaals ingespannen om het bedrijf Trivium Ardagh (de voormalige Boxal), gelegen midden in woonwijk ’t Hoorntje, te verplaatsen naar één van de bedrijventerreinen in Veenendaal. Echter weten we nu dat Trivium genoodzaakt is haar activiteiten in Veenendaal volledig te stoppen. Als fractie betreuren we dit besluit omdat daarmee ruim 100 mensen hun baan verliezen.
Tegelijk is deze ontwikkeling een mooie kans om hier een nieuwe woningbouwontwikkeling met circa 70 woningen te realiseren. Zover is het nog niet, maar er is nu in de raadsvergadering van 22 april wel een eerste belangrijke stap gezet.

De raad heeft unaniem uitgesproken dat het college de Wet voorkeursrecht gemeenten mag gaan inzetten, zodat de gemeente – wanneer de kans zich voordoet – de grond kan bemachtigen.

In de bespreking heeft de ChristenUnie erop aangedrongen om in dit deel van Veenendaal een meer divers woningaanbod te realiseren. Daarnaast vinden wij dat er ook geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de openbare ruimte. Door nadrukkelijk ruimte te laten voor een groen en/of pleinfunctie en gebruik te maken van de bestaande bomenstructuur kan ontmoeting op straat worden gestimuleerd.

Tenslotte is er een belangrijk aandachtspunt als het gaat om de bodemvervuiling op de locatie. Dit is grotendeels al in kaart gebracht met uitzondering van de grond waarop het huidige pand nog staat. Wij hebben het college opgeroepen de raad proactief en transparant mee te nemen op het moment dat er zich ontwikkelingen voordoen. Dat heeft het college ons toegezegd. Al met al zijn wij positief dat we ook in dit deel van Veenendaal kunnen investeren in een kwalitatief goede woonomgeving.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari