Eensgezindheid in de warmtetransitie

CU_Roelof_Mulder.jpgvrijdag 19 februari 2021

Nederland staat aan de vooravond van een grote warmtetransitie. Zo ook in Veenendaal. Zo’n ingrijpende verandering gaat met vallen en opstaan. Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden en er zijn veel tegenovergestelde meningen. Daar hadden we in de gemeenteraad zeker ook mee te maken.

In november 2020 heeft de raad in grote meerderheid gekozen voor de aanleg van een collectief systeem in de nog nieuw te bouwen wijk Groenpoort in Veenendaal Oost. In een amendement hebben we als raad het college gevraagd om duidelijkheid te scheppen over de rol van de gemeente en de selectiecriteria voor een partner. Er waren twee voor ons heel belangrijke punten waar wij als ChristenUnie nog aandacht voor hebben gevraagd. Dit betreft een belangrijke rol van de inwoners in het warmtebedrijf en een eerlijke verdeling van het eigendom van het warmtebedrijf waardoor we ook de risico’s voor de gemeente beperken.

We hebben als gemeente al eerder ervaring opgedaan met een warmtebedrijf en op veel andere plaatsen in Nederland en in de wereld worden miljoenen huizen verwarmd met warmtenetten. In dat kader hebben we het college en de raad eerder gewezen op het model dat in Denemarken wordt gebruikt en op de uitzending over warmtenetten van het programma Radar op 8 november. Daar kunnen we veel van leren en daar moeten we van leren.

Met veel betrokkenheid van onder andere verschillende raadsleden heeft Roelof Mulder vanuit de ChristenUnie een amendement en een motie voorbereid ten behoeve van de raadsvergadering van 18 februari. Met als doel om bij de selectie van de private partner voor het warmtebedrijf, de toekomstige bewoners echt een stem te geven in het systeem van warmte en koeling dat nu wordt aangelegd. Ook zorgen we ervoor dat de financiering van het warmtebedrijf eerlijk en solide gebeurt. De inwoners krijgen daarbij de keuze om, in ruil voor de bijdrage die ze toch moeten betalen aan de warmtevoorziening, ook een aandeel in het warmtebedrijf te krijgen en daarmee inspraak en dividend te ontvangen. Door veel overleg en kennisdeling is het gelukt om breed gedragen raadsbesluiten te nemen.

Onze voorstellen zijn met 29 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Als fractie van de ChristenUnie zijn we heel blij met dit bereikte resultaat. Bij grote veranderingen als deze is zoveel mogelijk eensgezindheid in de raad cruciaal. Wij hebben hier de tijd voor gemaakt en die tijd ook goed gebruikt. Wij kijken uit naar een duurzaam klimaatsysteem waardoor het in de nieuwe wijk Groenpoort comfortabel wonen wordt voor iedereen.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari