Veilig vernieuwen

IMG-20210127-WA0005.jpgwoensdag 27 januari 2021

Er wordt al langer gesproken over vernieuwing van de brandweerkazerne in Veenendaal die uit de jaren 60 stamt. Vanuit de ChristenUnie is geen twijfel over de noodzaak van vervanging voor de brandweerkazerne aangezien het gebouw niet meer aan de eisen voldoet. De naastgelegen wijkservice zal vervolgens samengevoegd worden op de locatie van IW4 zodat ook daar een nieuwe, toekomstbestendige locatie komt. Op de huidige locatie van wijkservice komt woningbouw.

Met de voorgenomen wijzigingen zorgen we voor continuïteit van de brandweer en een veilige werkomgeving. Tevens geeft de extra woningbouw een extra impuls aan het gebied. In de gemeenteraad is besloten dat er meer ruimte komt voor hoogbouw op deze locatie. Als ChristenUnie stonden we daar ook positief tegenover. Naar onze mening is het goed om de mogelijkheid te hebben om op deze locatie meer de hoogte in te gaan dan in het raadsvoorstel op was genomen. Niet dat het moet, maar wel dat de mogelijkheid er is. Een absolute randvoorwaarde is dan wel dat er uitstekende en gedegen participatie van omwonenden en belanghebbenden plaatsvindt. Mocht namelijk blijken dat daar een ander beeld ontstaat dan wij nu hebben, dan is het van groot belang om daar naar te luisteren en naar te handelen. Daarnaast hebben we gezegd dat het voor ons essentieel is dat er ruimte komt om slaapruimtes te realiseren voor een beroepsbrandweer, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

Helaas zijn de mogelijkheden om de slangentoren te behouden beperkt. De ChristenUnie kiest er dan ook niet voor om deze te handhaven maar doet de suggestie om deze terug te laten komen in de naamgeving van het nieuwe wooncomplex. Ook kan een verwijzing naar de slangentoren meegenomen worden in het architectonisch ontwerp. Hoe dan ook, wat ons betreft zijn de voorgenomen plannen een mooie stap op weg naar afronding van het Pionierkwartier.

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari