De verstedelijking van Veenendaal

Schermopname (4).png
3B - Jeroen van Esseveld ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Jeroen van Esseveld op 24 juni 2022 om 14:56

De verstedelijking van Veenendaal

De komende jaren staat elke gemeente in Nederland voor de enorme taak om voldoende woningen te bouwen. Maar niet alleen woningen moeten de ruimte krijgen. Ook moet er ruimte zijn voor wateropvang en het groen wat we hebben willen we niet verliezen. Met meer woningen, meer mensen zal er ook nagedacht worden over de bereikbaarheid van onze gemeente. Dit kan de gemeente Veenendaal niet alleen en daarom is er gekozen voor de samenwerking tussen veel verschillende gemeenten van Veenendaal tot Nijmegen. Deze gemeente hebben gekozen voor een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie. Als gemeenteraad kregen we in juni de eerste plannen te zien hoe dit complexe probleem aangepakt gaat worden.

Als ChristenUnie Veenendaal herkennen we veel van ons verkiezingsprogramma in de eerste afspraken die gemaakt zijn in de verstedelijkingsstrategie. Naast de opdracht om zo veel als mogelijk te kijken naar inbreidinglocaties vraagt deze opgave ook om te kijken naar de grenzen van Veenendaal en daar buiten. Dit kan niet anders dan in samenwerking met de buurgemeenten. Tegelijkertijd vinden we als ChristenUnie dat als we gaan verdichten en/of uitbreiden dat we ook moeten kijken naar duurzame (deel)mobiliteit en het leefbaar houden van onze groene omgeving waar we zo heerlijk van kunnen genieten. Daar zit voor ons dan ook de zorg. De ChristenUnie zou graag nog meer ambitie willen zien van de het college om te investeren in een goed en groen openbaar vervoer. Daarbij geven we bij de inrichting van de nieuwe locaties of zelfs wijken graag de voorrang geven aan de fiets boven de auto.

De komende maanden gaan de wethouders verder aan de slag met de informatie die ze hebben gekregen uit de diverse gemeenteraden. In het tweede deel van het jaar wordt er een concreter voorstel verwacht waar de gemeenteraad een besluit mag namen over de groei en bloei van Veenendaal in de komende tientallen jaren.Schermopname (4)

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , ,