Online sessie met minister Harbers over de 4e route

vliegtuig.jpg
5B - Roelof Mulder ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Roelof Mulder op 1 februari 2024 om 16:39

Online sessie met minister Harbers over de 4e route

Vandaag heb ik meegedaan aan de online sessie met minister Harbers over de 4e route voor verkeersvliegtuigen over midden Nederland. Je kunt de sessie terugkijken bij Nieuwspoort Het was erg informatief en geeft alle aanleiding om ons de komende jaren op dit thema te laten horen. We hebben zeker nog invloed op wel of geen vliegtuigen boven ons hoofd.

Minister Harbers licht de noodzaak van de luchtruimherziening toe. Het besluit hierover wordt overigens niet meer door dit kabinet genomen. Inspraak van inwoners loopt niet via de kamer. De minister wil inwoners wel in het proces betrekken en inspraak geven.

Namens de werkgroep stop de 4e route zitten 3 mensen aan tafel. Vincent Bijlo trapt af met Indrukwekkende inleiding op het onderwerp en het belang van welzijn boven welvaart. Femke van Brussel krijgt gelegenheid om vragen te stellen:

Hoe kunt u mens, dier en natuur blootstellen aan uitstoot? Waarom pakt u de oorzaak niet aan? Zijn de regels die gehanteerd worden wel voldoende beschermend voor de mensen die in de omgeving wonen?

De minister doet een beroep op solidariteit. Het gaat om een verdelingsvraagstuk van de gezondheids consequenties en de hinder van de luchtvaart. Hij onderzoekt ook of de regels wel voldoende bescherming bieden aan mensen, dieren en natuur.

Peter van Tiemen stelt de volgende vraag:  De luchtvaart mag mensen, dieren en natuur veel zwaarder belasten dan elke andere sector. Waarom wordt de luchtvaart ontzien. Waarom mag zij de natuur in de Veluwe, de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug nog verder beschadigen?

De minister licht toe dat de luchtvaart zich inspant om bij te dragen aan de milieudoelstellingen. Maar dat er op Europees niveau nog geen bindende afspraken over zijn gemaakt. De luchtvaart behoudt helaas haar uitzonderingspositie.

Met betrekking tot Schiphol wordt het volgende besproken: De echte oplossing ligt in het verminderen van het aantal vluchten en het voorkomen van overstappen. De reactie van de minister gaat over economie en welvaart. De goede verbondenheid van Nederland is zwaarwegend. Schiphol hoeft geen groot overstappunt te blijven.

Vincent Bijlo sluit af met het goede nieuws uit deze sessie. De 4e route is Controversieel, de hinder wordt door de minister erkend, het huiswerk wordt door de minister opgepakt, de 4e route wordt niet zonder de kamer besloten.

Labels: , ,