Schriftelijke vragen over soevereinen

IMG-20240118-WA0000.jpg
1B - Sanny Brunekreeft - Lagerweij ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Sanny Brunekreeft - Lagerweij op 31 januari 2024 om 21:02

Schriftelijke vragen over soevereinen

Er is in Nederland een zorgelijke ontwikkeling gaande onder een groep mensen. Zij verklaren zichzelf soeverein en lijken zich op die manier aan de samenleving en overheidsbemoeienis te onttrekken, met alle gevolgen van dien. Deze groep mensen wil geen registratie in overheidssystemen zoals het BRP, geen zorgverzekering, weigeren het betalen van huur, en meer. Er bestaat ook een 'light' versie van mensen die zich autonoom noemen. Ze betalen directe kosten zoals huur maar geen belasting. Naast de enorme werklast die dit met zich meebrengt voor de overheid brengen mensen zich ook in de problemen: bijvoorbeeld bij ziekte, maar ook bij dreigende uithuiszetting vanwege het niet betalen van huur. En kennelijk begrijpt niet iedereen dat een bordje met 'ambassade' op je voordeur er niet voor zorgt dat je die problemen buiten de deur houdt.

Aangezien alle landelijke ontwikkelingen ook Veenendaal niet voorbij gaan, is het onze inschatting dat dit ook in Veenendaal plaats zal vinden. Wij vinden dat zorgelijk. Als ChristenUnie streven we naar een samenleving waarin iedereen mee doet en mee kan doen, en we zien het dan ook met lede ogen aan dat mensen, op grond van desinformatie, zichzelf buiten de samenleving plaatsen met alle gevolgen van dien. Ook in het kader van ondermijning van de democratische rechtsorde, hebben wij hier zorg over.

Daarom hebben we een aantal vragen aan het college gesteld over dit onderwerp:

Vraag 1. Deelt het college onze zorgen over het opkomende fenomeen van mensen die zich 'autonoom' of zelfs 'soeverein' verklaren?

Vraag 2. In hoeverre heeft het college zicht op deze groep in Veenendaal? Zo ja, wat is de omvang en samenstelling van deze groep?

Vraag 3. Zijn er gevallen bekend waarin Veenendalers de uitvoering van overheidstaken frustreren door zich zo op te stellen? Zo ja, welk soort problemen worden zoal veroorzaakt?

Vraag 4. Zijn er gevallen bekend waarbij Veenendalers in de problemen zijn gekomen, omdat ze zich onttrekken aan basisafspraken zoals het betalen van zorgpremie, huur, belasting etc.? En zo ja, welk soort problemen hebben zich recent voorgedaan?

Vraag 5. Is het college het ermee eens dat een speciale aanpak voor deze groeiende groep gewenst is? Zo ja, bestaat die aanpak al en hoe ziet deze eruit? Als er nog geen aanpak bestaat, hoe gaat het college dan om met deze problematiek?

We zijn benieuwd naar de antwoorden op deze vragen.

Wil je meer weten? Lees dan de volgende artikelen VNG-magazine van begin december 2023 'Soevereinen zijn vooral heel hinderlijk' | VNG

De president van de Hoge Raad heeft alarm geslagen over het groeiend aantal Nederlanders dat zich autonoom of soeverein verklaart. https://nos.nl/artikel/2500032-hoge-raad-bezorgd-over-autonomen-kwetsbare-burgers-die-verder-wegzakken