In gesprek met onze achterban over het sociaal domein

fractie 13 oktober 2022.jpg
3B - Jeroen van Esseveld ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Jeroen van Esseveld op 23 februari 2023 om 10:32

In gesprek met onze achterban over het sociaal domein

Er zijn veel mensen in onze eigen achterban die werken in het sociaal domein. Zij kunnen vertellen uit eigen ervaring wat er goed gaat maar ook waar het nog beter moet. Aangezien in 2023 het beleid voor de komende jaren wordt vastgesteld, vond de fractie het een goed idee om met hen te spreken.

Woensdagavond 15 februari in de Bethelkerk vond dit gesprek plaats met ongeveer 15 mensen. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde waar wij als fractie mee aan de slag kunnen gaan. Een van de onderwerpen waar over gesproken werd, was de groeiende kloof tussen overheid en burgers. Juist de mensen die hulp en begeleiding het meest zouden kunnen gebruiken hebben angst voor de overheid. We hebben verkend waar kansen liggen om de aansluiting weer te krijgen met deze groep. De mogelijkheden zijn er om het vertrouwen weer te herstellen maar ook werd duidelijk dat er nog een lange weg gegaan moet worden. Een ander onderwerp waar aan tafel over gesproken werd was de enorme bureaucratie. Dit was niet gekoppeld aan specifieke situatie maar werd in het hele sociaal domein aangetroffen. Terecht werd geconstateerd dat dit een gevolg was van landelijke regelgeving. Tegelijkertijd heeft ook de gemeentepolitiek invloed op het toegankelijker en eenvoudiger maken van ondersteuning van uit WMO, jeugdzorg of de Wet langdurige zorg.

Terugkijkend is er een open en goed gesprek geweest waar de fractie verder mee kan. Ideeën en gedachten die een waardevolle toevoeging kunnen zijn om uiteindelijk ons Veenendaal een mooier en beter Veenendaal te laten worden voor iedereen.

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , ,