Een nieuwe school in Groenpoort moet er komen!

IMG-20221124-WA0029.jpg
7B - Willem van Braak ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Willem van Braak op 25 november 2022 om 20:29

Een nieuwe school in Groenpoort moet er komen!

In de raadsvergadering van 24 november stond het onderwerp huisvesting onderwijs Veenendaal Oost voor de zoveelste keer op de agenda. Deze maand is er veel contact geweest met schoolbesturen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de drie scholen in Veenendaal Oost. Het raadsbesluit van 24 juni 2021, een nieuwe school in Groenpoort, is nog steeds niet uitgevoerd. Dat kan ook niet helemaal, maar een kleinere variant is in onze ogen mogelijk en daarom diende ik een motie in om het college op te roepen het finale overleg met de schoolbesturen in te gaan met de intentie een school in Groenpoort te bouwen.

De motie was in de ogen van de ChristenUnie nodig om het proces de juiste richting te geven. CDA, PvdA, GroenLinks, SP en D66 waren het hiermee eens en diende de motie mede in. Lokaal Veenendaal, VVD en SGP dienden een motie in om naast Groenpoort ook de mogelijkheid voor het eerder al door de raad afgekeurde scenario Zuiderkruis te onderzoeken. Een echt debat ontstond er niet, want na het indienen van de moties en een korte toelichting daarop, nam wethouder Dylan Lochtenberg de moties ruimschoots over. Omdat PRO Veenendaal geen van de moties zou steunen, zouden die moties ook niet aangenomen worden. We hebben daarom met alle indieners ook besloten onze motie in te trekken en de belofte van de wethouder als mooi resultaat van deze stap in het proces met dank te aanvaarden.

Nu is de tijd echt aangebroken dat de schoolbesturen en de gemeente Veenendaal er uit gaan komen. De schoolbesturen hebben ons laten blijken dat een school in Groenpoort tot een werkbare oplossing kan leiden. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Die openbaren zich in verkeersveiligheidsproblemen en een oplossing voor het ruimtetekort van Het Speelkwartier. 

We roepen het college en de schoolbesturen op er nu uit te komen! Dat verdienen de scholen, de leerkrachten, de ouders, maar nog het belangrijkste: de kinderen in Veenendaal Oost! Wat er ook speelt in Veenendaal Oost, laten het vooral de kinderen zijn!

Labels: , , , ,