Maidenspeech over de Woonvisie

IMG-20220623-WA0004.jpg
9B - Rick Moerman ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Rick Moerman op 24 juni 2022 om 11:59

Maidenspeech over de Woonvisie

In de gemeenteraadsvergadering mocht ik na mijn beëdiging ook direct mijn maidenspeech houden bij het raadsvoorstel over de Woonvisie. In deze blog vindt u mijn uitgesproken tekst van die speech.

"Fijn dat ik meteen na mijn installatie mijn maiden speech mag houden. Het thema wonen staat mij dicht bij het hart. Naast dat ik heb gewerkt bij een woningcorporatie, weet ik zelf uit ervaring hoe lastig de woningmarkt in elkaar steekt op moment. Een woning vinden in Veenendaal is niet makkelijk. Zeker niet als jongere. Aan het begin van je carrière is het, zeker gezien de huidige woningprijzen, lastig een woning te kunnen kopen. Huurwoningen op de privémarkt zijn schaars en vaak erg prijzig. Een sociale huurwoning vergt de nodige wachttijd, welke ik niet had. Kortom, deze woonvisie is ontzettend belangrijk voor Veenendaal.

Toen ik op de lijst van de ChristenUnie kwam te staan, wist ik meteen dat ik mij wilde gaan inzetten voor jongeren en de woningmarkt. Daarom heb ik namens de ChristenUnie al eerder een woonmanifest gepresenteerd. Hier werden een aantal belangrijke onderdelen benoemd, welke ook in deze woonvisie naar voren komen: betaalbaar starten, het transformeren van industrie naar wonen en samen met buurgemeenten zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor Veenendaal.

Ook worden verschillende doelgroepen met hun verschillende uitdagingen op de woningmarkt, in deze visie goed benoemd. Voor starters worden de juiste woningen gerealiseerd, zoals extra aanbod in het middensegment en meer mogelijkheden voor het splitsen van woningen en kamerverhuur. Ook kan er een starterslening aangevraagd worden. Daarnaast geeft deze visie aan dat Veenendaal zich zal blijven inzetten voor geschikte huisvesting voor gezinnen. Door levensloopgeschikt woningen en beter passend aanbod voor ouderen toe te voegen, kunnen zij fijn en comfortabel kunnen blijven wonen in Veenendaal en tegelijkertijd kan op deze manier de doorstroming bevorderd worden.

Al met al zijn we dus blij dat deze visie tot stand is gekomen en zijn tevreden met de zaken die benoemd worden. Wel realiseren we ons dat de woningmarkt snel kan veranderen. Daar stel ik graag een vraag over aan de wethouder: wordt deze woonvisie jaarlijks geëvalueerd dan wel geactualiseerd? Wat is de visie van de wethouder hierop?"

Labels: , , ,