Een dak boven je hoofd

DSC_0167.jpg
3B - Jeroen van Esseveld ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Jeroen van Esseveld op 20 januari 2022 om 14:12

Een dak boven je hoofd

Nog steeds zijn er in Nederland ruim dertigduizend mensen die te maken hebben met dakloosheid. Maar is ook een steeds groter wordende groep arbeidsmigranten die in slechte huisvesting wordt ondergebracht, zonder dat deze mensen zijn ingeschreven in gemeente waar ze wonen. Problemen als dakloosheid en slechte huisvesting van arbeidsmigranten wil de ChristenUnie graag aanpakken.

‘Een dak boven je hoofd’ behoort bij de meeste mensen bij de eerste levensbehoeften. Wanneer deze zekerheid wegvalt, heeft dat onder andere tot gevolg dat je telkens zorgen hebt over de slaapplaats voor de nacht. Een ander groot gevolg is dat mensen die dakloos zijn of met slechte huisvesting te maken hebben, dat ze geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen en zorg. Voorzieningen die juist kunnen helpen om uit de nare situatie te komen. Voorzieningen zoals de bijstand.

Een eenvoudige oplossing hiervoor is het hebben van een briefadres en de inschrijving in de Basisregistratie Personen. Vanaf 1 januari 2022 is hiervoor een wetswijziging gekomen. Vanaf 1 januari moeten gemeenten ervoor zorgen dat iedereen verplicht is ingeschreven en een briefadres krijgt. Door deze ogenschijnlijke eenvoudige handeling kan een persoon weer aanspraak maken op de voorzieningen en zorg die kan helpen om de problemen aan te pakken. Deze wetswijziging betekent wel dat er extra verantwoordelijkheid bij de gemeente Veenendaal is komen te liggen. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat de gemeente Veenendaal zich voldoende heeft voorbereid op deze wetswijziging. Vandaar dat we met vertrouwen de antwoorden tegemoet zien die de ChristenUnie over dit onderwerp heeft gesteld aan het college.

Via deze link kunt u de brief lezen die Jeroen van Esseveld namens de fractie aan het college heeft gestuurd.

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,