Het uniform van de boa's in Veenendaal

handhaving.jpg
8 - Rosita Bussink-Verheij ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Rosita Bussink-Verheij op 30 april 2024 om 22:22

Het uniform van de boa's in Veenendaal

De gemeente Veenendaal wil een inclusieve werkgever zijn en staat daarom symbolen van religie en levensovertuiging voor boa's toe. De VVD is het hier niet mee eens en diende een motie vreemd in waarin zij het college oproept om de landelijke richtlijn life-style neutraliteit te volgen. In deze richtlijn staat dat het uniform van boa's neutraal en seculier moet zijn. De verwachting is volgens de VVD dat er over een jaar tot anderhalf een landelijk besluit ligt waarin voor alle boa's in Nederland wordt besloten of religieuze symbolen wel of niet zijn toegestaan.

Wij als ChristenUnie Veenendaal delen de zorgen van de VVD dat het gezag van een boa in gevaar kan komen als deze bijvoorbeeld een keppeltje of een hoofddoek draagt. Een boa zal altijd neutraal optreden. Een boa is daarvoor professioneel opgeleid. Maar een burger kan het gevoel hebben dat de religieuze overtuiging van een boa invloed heeft op zijn of haar handelen. Aan de andere kant vinden wij dat mensen in Nederland het recht hebben om hun geloof in alle vrijheid te belijden. 
Gezien de wereldwijde spanningen vinden wij de timing van de VVD om dit onderwerp te bespreken erg ongelukkig. Daarnaast vinden wij de vorm van een motie vreemd niet passend. Liever hadden wij een gedegen (initiatief)voorstel gezien waarin inhoudelijke en objectieve argumenten voor beide standpunten uiteen zijn gezet. Dit had de inhoud van het debat zeker tegen goede komen. 
De VVD diende deze motie in om te zorgen voor neutraliteit en verbinding. Het debat dat werd gevoerd over dit gevoelige onderwerp was juist erg polariserend en werkte totaal niet verbindend. 
Uiteindelijk hebben wij tegen de motie gestemd. Niet omdat wij zozeer tegen een neutraal uniform zijn. Maar wij vinden de timing van de VVD slecht. De manier waarop zij dit onderwerp op de agenda hebben gezet, vinden wij niet passend bij dit onderwerp. Over ruim een jaar is er een landelijk besluit over het uniform van de boa's. Wat ons betreft kunnen wij dit besluit afwachten en hoeven wij niet op dit moment op deze manier dit onderwerp te bespreken en het debat te voeren. Tenslotte zorgde het polariserende debat ervoor dat niet het beste voor Veenendaal werd gezocht, maar werden groepen in onze samenleving tegen over elkaar gezet. Wat ons betreft kan dat nooit de bedoeling zijn. 

Labels: , , , ,