Subsidie vrijwilligersorganisaties

vrijwilligers.png
8 - Rosita Bussink-Verheij ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Rosita Bussink-Verheij op 16 januari 2024 om 09:06

Subsidie vrijwilligersorganisaties

De laatste tijd hebben wij als ChristenUnie veel aandacht gevraagd voor de financiële situatie van vrijwilligersorganisaties. Vanwege de coronacrisis, de hoge energieprijzen en de aanhoudende inflatie hebben veel vrijwilligersorganisaties te kampen met financiële uitdagingen.

Voor de zomer hebben wij daarom samen met ProVeenendaal en D66 een motie ingediend om de reikwijdte van het crisisherstelfonds te verbreden. Niet alleen organisaties die vanwege hoge energielasten financieel in de knel komen, kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming, maar ook vrijwilligersorganisaties die vanwege andere omstandigheden zoals de coronacrisis of de inflatie in financiële problemen zijn gekomen. Tot en met 31 maart 2023 kan een aanvraag worden ingediend.

Daarnaast dreigde het subsidieplafond van de subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg te worden overschreden. Daarom hebben wij verschillende keren het college opgeroepen om het subsidieplafond te verhogen. Wij zijn blij dat het college dit heeft gedaan. Alle aanvragen die zijn ingediend en bijdragen aan een sterke sociale basis zijn dankzij de verhoging van het plafond toegekend.

Als ChristenUnie vinden wij het werk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties verrichten onmisbaar. Zij dragen bij aan een sterke sociale basis en een Veenendaal waarin oog voor elkaar is. Wij zijn daarom blij dat vrijwilligers(organisaties) door het crisisherstelfonds en de verhoging van het subsidieplafond financieel geholpen worden.

Labels: , , ,