Straatintimidatie

straatintimidatie.jpg
8 - Rosita Bussink-Verheij ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Rosita Bussink-Verheij op 31 december 2022 om 10:35

Straatintimidatie

De afgelopen raadsvergadering hebben we naar aanleiding van de motie van VVD gesproken over straatintimidatie. Het is belangrijk dat wij het gesprek hierover blijven voeren. Helaas is het voor velen namelijk niet vanzelfsprekend om veilig over straat te kunnen gaan. Nog te veel mensen worden op straat geïntimideerd, nagefloten, achternagezeten of uitgescholden. Het is daarom belangrijk dat de campagne tegen straatintimidatie snel van start kan gaan.

De strijd tegen straatintimidatie ligt ons na aan het hart. Toch hebben wij niet kunnen instemmen met de motie van de VVD. De strekking van de motie is dat er een harde confronterende campagne moet komen richting enerzijds daders en anderzijds richting de Veense kinderen/jeugd. Van ons mag een campagne tegen straatintimidatie hard zijn. Maar wij vinden het niet wenselijk dat er campagne wordt gevoerd door het tonen van beelden van straatintimidatie. Wij geloven niet dat kwaad met kwaad kan worden bestreden. Wij willen niet dat onze Veense kinderen/jeugd veelvuldig beelden zien van straatintimidatie. Het gevaar bestaat dat als bepaald gedrag veel wordt gezien, dat dit wordt overgenomen. Wij geloven in het geven van het goede voorbeeld, niet in het geven van het verkeerde voorbeeld.

Daarnaast willen wij het college de ruimte geven om zelf invulling te geven aan de campagne. Vorig jaar zijn wij mede-indieners geweest van de motie voor een campagne tegen straatintimidatie. Deze motie steunen wij nog steeds van harte. Op dit moment is het college met verschillende partijen in gesprek wat de meest effectieve invulling van deze campagne moet zijn om straatintimidatie tegen te gaan. Wij willen hen daarvoor alle ruimte geven en niet op voorhand deze campagne teveel inkleuren.

Wij kijken uit naar de campagne die het college voorbereid. Wij hopen en geloven dat deze campagne zijn vruchten zal afwerpen. En dat Veenendaal een plaats zal zijn waar straatintimidatie als abnormaal wordt beschouwd en niet meer plaatsvindt.

Deel dit bericht

Labels: , , , ,