Er zijn voor mensen die het zelf even niet meer redden (Missie 0318)

image0.jpeg
10B Margaretha Riemens van Zetten ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Margreta Riemens-van Zetten op 25 november 2022 om 19:37

Er zijn voor mensen die het zelf even niet meer redden (Missie 0318)

Vier (schaduw)raadsleden van de ChristenUnie hebben een bezoek gebracht aan Voedsel- en kledingbank Veenendaal. We zijn hartelijk ontvangen. Missie 0318 is een stichting die zich richt op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is. Onder de stichting valt de voedsel- en kledingbank, Stadsakkers en de soepfiets.

Ruim 200 vrijwilligers zetten zich in voor hun medemens, door weer en wind met de soepfiets, met de handen in de klei op de stadsakker, bij het sorteren van de kleding of in de winkel van de voedselbank.

De voedselbank werkt samen met bedrijven, instellingen, gemeente en particulieren. Zo wordt er samen voor gezorgd dat armoede bestreden wordt, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De zelfredzaamheid van klanten wordt vergroot, door samen te werken met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te laten staan.

Producten worden op de volgende manier aangeleverd:

  • Regionaal distributie centrum in Arnhem: Voedselbank Veenendaal is aangesloten bij Voedselbank Nederland. Voedselbank Nederland heeft 6-7 distributiecentra verspreid over het land
  • Lokale ondernemers van Veenendaal: Bakkers, supermarkten etc. Zodat verspilling tegen wordt gegaan. De laatste jaren loopt het aanbod terug, omdat de ondernemers beter voorraadbeheer hebben en zich steeds meer inzetten om minder te verspillen.
  • Stadsakkers: Op aanleveren van stadsakkers is in enige mate invloed. Omdat afgestemd kan worden of er volgend jaar meer spitskool of bloemkool verbouwd moet gaan worden.
  • Voedselestafette: De kerken van Veenendaal, Renswoude en Overberg runnen samen de voedselestafette. Ook scholen nemen hieraan deel. Dit is een initiatief waarbij per toerbeurt een maand producten worden ingezameld. Het is vooral van waarde, omdat via de estafette gestuurd kan worden op de te ontvangen producten.

Een klant komt in aanmerking als het vrij besteedbare inkomen 250 euro per maand is. Per extra gezinslid komt er 110 euro bij.

In het begin werden voedselpakketten samengesteld en uitgegeven, sinds 2 ½ jaar is men overgestapt op een winkelmodel, waarbij de producten voorzien zijn van punten. Een klant krijgt een pas waarop punten zijn gezet, met dit pasje kan gewinkeld worden. Op deze manier kunnen de klanten zelf een keuze uit de producten maken.

Een klant kan 3 jaar gebruik maken van de voedselbank. Men wil geen afhankelijkheid creëren, dus ook wordt met diverse organisatie samengewerkt om de klanten zelfredzaam te maken.

Het bestuur van de voedselbank maakt zich zorgen over de hoge energielasten. De stichting is volledig afhankelijk van donaties en krijgt geen subsidie vanuit de gemeente. Bij de gemeente is daarom een aanvraag ingediend voor een energiesubsidie en of het mogelijk is om mee te liften op het gemeentelijke energiecontract.

Een andere grote zorg is dat het huurcontract afloopt op 31-12-2023. De ChristenUnie wil zich van harte inzetten dat de voedsel- en kledingbank op de huidige locatie kan blijven zitten.

Wil je meer weten over de voedsel- en kledingbank kijk op https://voedselbankveenendaal.nl/

Labels: , , , ,