Niet mijn, niet jouw, maar ons Veenendaal!

D4E10D9D-E4B1-4E4F-90F3-AD5DEA445463.jpeg
6B - Leah Kayiganwa ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Lea Kayiganwa op 14 oktober 2022 om 14:07

Niet mijn, niet jouw, maar ons Veenendaal!

Het is een eer om nu als raadslid mijn maidenspeech te mogen doen. Het is Gods genade om hier te staan en over een voor mij zo belangrijk onderwerp te spreken. Een onderwerp waar ik mijn ziel en zaligheid in kwijt kan. Ik bedank God, de ChristenUnie, de mensen die op mij hebben gestemd en mijn kinderen en familie dat ze mij steunen en de kans hebben gegeven om dit werk te kunnen doen. 

Wat is inclusie eigenlijk? Iedereen kan op zijn of haar eigen manier inclusie interpreteren. Daarom is het belangrijk om bewustwording te creëren over wat inclusie precies is. Waar het om gaat is dat iedereen wordt gehoord, gezien, gewaardeerd en de mogelijkheid krijgt om te kunnen worden wie je wilt zijn.  Het gaat om gedrag en hoe men de verscheidenheid omarmt. 

Daarom wil ik het met u hebben over waarom inclusiviteit meer domeinen raakt dan de onderwerpen die naar voren komen in het raadsvoorstel. Met name omdat ik merk dat in dat voorstel vooral aandacht geschonken wordt aan toegankelijkheid in de openbare ruimte. Door het gebruik van de LIA is al veel bereikt. Het biedt duidelijkheid en geeft richting. Daar zij we dankbaar voor. De ChristenUnie in Veenendaal vindt het belangrijk dat er aan een inclusieve samenleving wordt gewerkt op alle terreinen in onze gemeente.  

Inclusief onderwijs is nodig om de kansenongelijkheid tegen aan te gaan. Een inclusieve arbeidsmarkt is nodig zodat ongeacht kleur, leeftijd en achtergrond iedereen nog kan participeren en een zinvol bestaan kan hebben.  ook inclusieve zorg is nodig en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Een klein maar duidelijk voorbeeld over inclusieve zorg: De moeder van een vriendin van mij is opgenomen in een christelijke zorginstelling. Daar ontvangt zij hulp van een vrouw met hoofddoek. Deze vrouw leest haar verhalen voor uit de bijbel om haar de juiste steun en zorg te kunnen bieden. Zo horen we met elkaar om te gaan, ondanks elkaars verschillen. 

We zien in het raadsvoorstel dat in 2023 een onderzoek naar integrale visie op diversiteit en inclusie  zal plaatsvinden. We zouden het op prijs stellen als het college duidelijk maakt wanneer dit plaats zal vinden in 2023 en hoe het proces zal lopen.  omdat inclusie volgens ons een urgente kwestie is. Wanneer er aan inclusie wordt gewerkt, werk je aan alle domeinen tegelijkertijd.   

Samen met ProVeenendaal dienen we een amendement in om de alternatieven uit het raadsvoorstel te financieren.  

Voorzitter, wethouder, collega's nogmaals wil ik zeggen dat ik trots ben om over dit onderwerp te mogen praten en mee te mogen denken. Ik ben trots op een gemeente die de ambitie heeft om elke inwoner zich thuis te laten voelen. We hebben nog een lange weg, vele discussies en bijeenkomsten te gaan, maar hopelijk blijven wij luisteren naar elke bewoner, wat voor afkomst, huidskleur, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd, gedachtengoed deze ook heeft.

Want het is niet jouw Veenendaal, het is niet mijn Veenendaal: het is ONS Veenendaal. Een gemeente voor ONS allemaal. 

Deel dit bericht

Labels: , , , ,