Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen

Afbeelding bij bijdrage over de Hoogspanningslijn.jpg
10B Margaretha Riemens van Zetten ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Margreta Riemens-van Zetten op 27 juni 2022 om 10:10

Ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen

In juni stond een bestemmingsplan op de agenda. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de bestaande bovengrondse hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. Tijdens de besluitvormende vergadering heeft de ChristenUnie ingestemd met het bestemmingsplan en daarbij een stemverklaring afgegeven. Door het geven van een stemverklaring kon de Christenunie zich uitspreken dat wij blij zijn dat de volgende stap wordt gezet.

De ChristenUnie Veenendaal, met name oud-fractievoorzitter Tineke Bette, heeft zich hiervoor vele jaren hard gemaakt. Wij zijn tevreden met de vervolgstappen die zijn ondernomen, dat bewoners zijn meegenomen en dat met name gemeentegrond gebruikt wordt om de kabels onder de grond te brengen. Helaas moeten er wel een aantal mooie bomen worden gekapt op het tracé, maar dit verlies aan groen wordt ruimschoots gecompenseerd onder andere op de plekken die weer vrijkomen door het verwijderen van de hoogspanningsmasten. Naar verwachting zal medio 2023 gestart worden met het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen.

Wij kijken met vertrouwen uit naar de vervolgstappen in dit proces, dat zo belangrijk is voor de volksgezondheid van een groot aantal inwoners van Veenendaal. Bovendien raken we op deze manier een hele reeks lelijke hoogspanningsmasten en kabels kwijt. Zo maken we Veenendaal gezonder en mooier.

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,