ChristenUnie Veenendaal

Verbinden voor veiligheid

Brandweer.JPGzaterdag 30 november 2019 Dit is het motto van de Veiligheidsregio Utrecht waar de brandweerpost Veenendaal onder valt. Frank de Wit, postcommandant van deze brandweerpost, vertelde onlangs aan Roelof Mulder, Tineke Bette en Sanny Brunekreeft - leden van de ChristenUniefractie - meer over de uitdagingen waar de brandweer voor staat. Maar ook welke ontwikkelingen er zijn en wat er allemaal wordt gerealiseerd met de ruim 50 vrijwilligers die bij deze brandweerpost werken. Lees verder >
Labels

Veenendaal goed vertegenwoordigd op het landelijk congres

najaarscongres 2019.jpgdonderdag 28 november 2019 Op zaterdag 23 november werd in het Beatrixtheater in Utrecht het landelijke Partijcongres van de ChristenUnie georganiseerd. Namens de ChristenUniefractie Veenendaal waren Tineke Bette, Sanny Brunekreeft en Willem van Braak aanwezig en namens het bestuur Hans Riepma. Diverse individuele leden uit Veenendaal waren ook aanwezig waarmee onze kiesvereniging goed vertegenwoordigd was. Lees verder >
Labels

Kwintelooijen: een pareltje op de Utrechtse Heuvelrug

Kwintelooijen.jpgwoensdag 27 november 2019 Een uniek natuurgebied waar jaarlijks 180.000 unieke bezoekers genieten van de veelzijdige natuur, het uitzicht, de seizoenen, ontmoetingen en evenementen. Fractielid Roelof Mulder is een van die unieke bezoekers, hij komt er zeker 30 keer per jaar. “Kwintelooijen is een geweldige achtertuin voor Veenendaal." Lees verder >
Labels

Grote belangstelling voor verkabeling in Veenendaal

Afbeelding bij bijdrage website over Verkabeling Veenendaal.jpgzaterdag 23 november 2019 Woensdagavond 20 november was er een goed georganiseerde informatieavond in Het Perron over de verkabeling van de hoogspanningslijn en wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Burgers die onder of nabij de hoogspanningslijnen wonen, waren in grote getale gekomen. Medewerkers van Tennet, ambtenaren van de gemeente Veenendaal, wethouder Engbert Stroobosscher en bestuursleden van Platform Hoogspan waren aanwezig om de vele vragen te beantwoorden Lees verder >
Labels

De stem van Veenendaal

CU_Sanny_Brunekreeft.jpgvrijdag 22 november 2019 In juli heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om een voorstel in te dienen waardoor de inwoners van Veenendaal via een digitale tool makkelijker betrokken kunnen worden bij besluiten die genomen worden. En om het simpeler te maken voor Veenendalers om zelf met ideeën te komen. Dit idee, dat de Stem van Veenendaal wordt genoemd, werd door alle partijen in de gemeenteraad omarmd en er is aan de wethouder gevraagd om dit verder uit te werken. Lees verder >
Labels

De handen uit de mouwen!

werkbezoek present.jpegwoensdag 13 november 2019 Als fractie van de ChristenUnie fractie zijn we vaak met raadsvoorstellen en vergaderen bezig en toch steken we ook graag de handen uit de mouwen. Vrijdag 8 november om 15.00 uur verzamelden wij als fractieleden bij de Palmengrift. Aan het werk om een grote binnenplaats winterklaar te maken en een warme maaltijd te bereiden. Lees verder >
Labels

Minimabeleid: Noodzakelijke stap richting meer maatwerk

CU_Arjan_Koerts.jpgwoensdag 13 november 2019 Als je door een laag inkomen moeite hebt om rond te komen, of je hebt schulden, dan vraagt dat om hulp op maat. Geen situatie is hetzelfde en daarom is ook de oplossing per persoon verschillend. De ChristenUnie vraagt al sinds de start van deze collegeperiode in 2018 om meer maatwerk in het minimabeleid en wil graag meer aandacht voor preventie en proactieve hulp om uit de schulden te komen. Daarover zijn in de Kadernota 2020-2023 afspraken gemaakt. In de raadsvergadering van 11 november werd de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een budget op maat voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Lees verder >
Labels