ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Iedereen doet mee

Afbeelding bij bijdrage voor de website Iedereen doet meevrijdag 18 mei 2018 Als fractie en bestuur van de ChristenUnie zijn we bijzonder verheugd dat na een zorgvuldige onderhandelingsfase, overeenstemming is bereikt tussen ChristenUnie, VVD, SGP en Pro Veenendaal, de vier beoogde coalitiepartijen. Dit alles is mede tot stand gekomen door de bekwame leiding van formateur Wouter de Jong en goede ambtelijke ondersteuning. Lees verder >
Labels

Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

Afbeelding voor bijdrage over afronding van coalitieonderhandelingen en stadsgesprekvrijdag 11 mei 2018 De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal). Lees verder >
Labels

Een nieuwe uitdaging: Zelf zorg organiseren

man-2546107_1920maandag 07 mei 2018 In Veenendaal wordt hoogwaardige en betaalbare zorg en ondersteuning geboden. Periodiek wordt het zorgaanbod aanbesteed zodat aanbieders een eerlijke kans krijgen hun diensten in Veenendaal aan te bieden. In de raadsvergadering van april werden de kaders hiervoor vastgesteld. Tijdens deze vergadering diende de ChristenUnie een motie in om inwoners en lokale maatschappelijke organisaties te informeren en te ondersteunen als zij de zorg zelf willen gaan organiseren. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Lees verder >
Labels

Beoogde coalitie vraagt samenleving mee te praten over raadsprogramma

Afbeelding bij Persbericht over voortgang onderhandelingen t.b.v. coalitiemaandag 30 april 2018 De ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen voor Veenendaal. Voordat de gemeenteraad dit programma vaststelt, organiseert de beoogde coalitie een stadsgesprek waarin zij samen met de gemeenteraad in gesprek gaat met de samenleving. Lees verder >
Labels
Verkiezingen

Een leven lang leren

foto bieb vu kopiewoensdag 25 april 2018 De afgelopen tijd hebben de Bibliotheek en de Volksuniversiteit onderzocht hoe zij kunnen komen tot een verdere samenwerking. Doel daarvan was onder andere om een vernieuwd aanbod te brengen voor volwasseneneducatie op een manier die past bij het uitgangspunt ‘Een leven lang leren’. Lees verder >
Labels

Parkeren in Veenendaal wordt eenvoudiger!

2017-07-13 Veenendaal - locatie -104dinsdag 24 april 2018 Deze week neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe parkeerregels- en tarieven. Die zijn sterk vereenvoudigd. Voor centrumbewoners is het toegestaan op het terrein achter theater de Lampegiet te parkeren. Daardoor kunnen ze makkelijker uitwijken als hun straat vol staat met bezoekers aan het winkelcentrum. Verder is parkeren in het centrum eenvoudiger en voordeliger geworden voor bezoek en mantelzorgers. Lees verder >
Labels

Besprekingen nieuw college Veenendaal van start

afbeelding gemeentehuis Veenendaalmaandag 16 april 2018 De besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Veenendaal zijn op vrijdag 13 april van start gegaan. Op advies van informateur Wouter de Jong onderhandelen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal met elkaar om te komen tot een nieuw college voor Veenendaal. Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden.
De onderhandelende partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in Wouter de Jong en om die reden hem tijdens de eerste vergadering gevraagd om als formateur de onderhandelingen te begeleiden. Hij heeft deze opdracht aanvaard. Lees verder >
Labels