ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

De fractie is weer compleet!

Unknownwoensdag 20 juni 2018 Dinsdag 17 juni was er een extra raadsvergadering rond het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester voor Veenendaal. Lees verder >
Labels

Zorgvuldig omgaan met inspraak over hoogbouw Groeneveldselaan

architecture-1048092_1920maandag 04 juni 2018 Op 30 mei sprak de gemeenteraad in haar vergadering over een raadsvoorstel waarin een plan voor de nu verpauperde locatie in de hoek Groeneveldselaan/Industrielaan moest worden vastgesteld. Lokaal Veenendaal, gesteund door VVD en GroenLinks, had een amendement gemaakt om nu niet de hoogte van de gebouwen te regelen. De bedoeling was om dat over te laten aan de ontwikkelaar. Dat vonden wij als ChristenUnie geen goed plan. Lees verder >
Labels

De eerste grote verbinding is tot stand gekomen!

Cover 2018 twittervrijdag 01 juni 2018 De raadsvergadering van 31 mei was er één waar geschiedenis werd geschreven. Op de agenda stond het Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” dat aan de raad werd voorgesteld door de ChristenUnie samen met coalitiepartners VVD, SGP en Pro-Veenendaal. Tijdens de vergadering kwamen er vanuit een aantal partijen waardevolle aanvullingen op het programma. Er was vanuit sommige partijen ook stevige kritiek, maar de uitkomst van de stemming zorgde voor geschiedschrijving: het raadsprogramma werd unaniem aangenomen! Lees verder >
Labels

#stuurzenietterug

afghanistan-60716_1920donderdag 31 mei 2018 Woensdag 30 mei 2018 werden 68.163 handtekeningen van de actie #stuurzenietterug overhandigd aan verschillende leden van de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De initiatiefnemers van deze actie zijn het niet eens met de uitspraak van de Raad van State dat Afghanistan een veilig land is om naar terug te keren. Lees verder >
Labels
Vluchtelingen

Iedereen doet mee

Afbeelding bij bijdrage voor de website Iedereen doet meevrijdag 18 mei 2018 Als fractie en bestuur van de ChristenUnie zijn we bijzonder verheugd dat na een zorgvuldige onderhandelingsfase, overeenstemming is bereikt tussen ChristenUnie, VVD, SGP en Pro Veenendaal, de vier beoogde coalitiepartijen. Dit alles is mede tot stand gekomen door de bekwame leiding van formateur Wouter de Jong en goede ambtelijke ondersteuning. Lees verder >
Labels

Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

Afbeelding voor bijdrage over afronding van coalitieonderhandelingen en stadsgesprekvrijdag 11 mei 2018 De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal). Lees verder >
Labels

Een nieuwe uitdaging: Zelf zorg organiseren

man-2546107_1920maandag 07 mei 2018 In Veenendaal wordt hoogwaardige en betaalbare zorg en ondersteuning geboden. Periodiek wordt het zorgaanbod aanbesteed zodat aanbieders een eerlijke kans krijgen hun diensten in Veenendaal aan te bieden. In de raadsvergadering van april werden de kaders hiervoor vastgesteld. Tijdens deze vergadering diende de ChristenUnie een motie in om inwoners en lokale maatschappelijke organisaties te informeren en te ondersteunen als zij de zorg zelf willen gaan organiseren. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Lees verder >
Labels

Archief > 2018

juni

mei

april

maart

februari

januari