ChristenUnie Veenendaal

Windturbines bij het zoekgebied Emminkhuizerberg? en de Regionale Energiestrategie (RES)

Jonathan officieel.jpgvrijdag 16 april 2021 Vrijwel alle landen in de wereld hebben in 2016 afgesproken om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering door CO2 reductie. In Nederland zijn die afspraken vertaald naar het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is dat er heel veel energie moet worden bespaard en heel veel duurzame energie op zee zal worden opgewekt. Daarbovenop moet relatief weinig, maar nog altijd 35TWh aan duurzame energie op land worden opgewekt. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangeboden dat ze dit graag zelf willen organiseren en de opgave verdelen over 30 (RES)regio’s. Daarbij werkt de gemeente Veenendaal samen met zeven andere gemeenten in de regio Foodvalley als ook met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en een burgerforum. Op dit moment is de RES 1.0 in concept gereed en zal deze in mei en juni door de gemeenteraad worden behandeld. Lees verder >
Labels

Blijvende aandacht voor de negatieve effecten van drugs

designerdrugs.jpgdonderdag 08 april 2021 Onlangs heeft Sanny Brunekreeft namens ChristenUnie Veenendaal vragen aan het college gesteld over het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC in Veenendaal, de zorg daarover, welke acties ondernomen worden om gebruik tegen te gaan en - aangezien toename van drugsgebruik vaak ook een gevolg is van verveling - of er voldoende perspectief is voor jongeren. Lees verder >
Labels

Terugdringen tekorten parkeerexploitatie

arie van hensbergengarage.jpgdinsdag 30 maart 2021 De gemeente Veenendaal heeft in het afgelopen decennium veel geïnvesteerd in parkeervoorzieningen. Daarmee ondersteunen we ondernemers en bedrijvigheid in de binnenstad en maken we het voor onze bewoners en bezoekers makkelijk om de binnenstad comfortabel te bereiken. Parkeren kost de gemeente meer dan dat het oplevert. De ChristenUnie dringt al langer aan op maatregelen die de parkeerexploitatie verbeteren. Lees verder >
Labels

Forse financiële bijdrage

Afbeelding Hoogspanningsmast bij bijdrage Hooggespannen verwachtingen.jpgmaandag 29 maart 2021 De provincie Utrecht heeft definitief 2,4 miljoen euro toegekend voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal. Als ChristenUnie zijn we heel blij dat hiermee een forse financiële bijdrage aan de kosten is zeker gesteld. Lees verder >
Labels

Interpellatiedebat vanwege mislopen van precariogelden

Afbeelding geld.jpgzaterdag 27 maart 2021 Tijdens de raadsvergadering op 25 maart vond er een interpellatiedebat plaats over het mislopen van precariogelden. Wat was de aanleiding en waar ging het mis?

Historie

Tijdens de raadsvergadering op 19 maart 2015 heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om belastingen te heffen op leidingen die in Veenendaal in en boven de grond lopen, de precariobelasting. Het voorstel is toen door de raad met een meerderheid aangenomen.

De geschatte inkomsten waren rond de 2.2 miljoen euro per jaar. In het voorstel was ook opgenomen dat de ontvangen precariobelasting op netwerkbeheerders moest worden betrokken bij de financiering voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, de uitgaven voor de zorg, minimabeleid, cultuur en welzijn.

Voor 2015 is de procedure goed verlopen. De gemeenteraad stelde de verordening voor 2016 vast zodat ook in de jaren 2016 de precariogelden konden worden ontvangen.

Netbeheerder Stedin heeft bij de rechtbank bezwaar gemaakt tegen de aan hen opgelegde aanslagen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer die mogelijkheid tot belasting heffen per 1 juli 2017 afgeschaft met een overgangsperiode die eind 2021 afloopt. Lees verder >
Labels

Negentien woningen voor mensen die zorg nodig hebben

kerkje zandstraat.jpgvrijdag 19 maart 2021 Met het bestemmingsplan ‘Hofje Zandstraat’ wordt gerealiseerd dat er negentien zorgwoningen komen. Achter de Zandstraat ligt een hofje, waar vroeger de Eben-Haëzerkerk was. Het kerkgebouw is er nog steeds, maar in minder goede staat en in gebruik als bedrijfsruimte. Een pand met historische waarde als gemeentelijk monument wordt hersteld en negentien bewoners kunnen hier een goede huisvesting krijgen. Kortom, wij vinden het een mooi plan. Lees verder >
Labels

Veenendaalse kiezers: bedankt!

kiezers bedankt.jpgvrijdag 19 maart 2021 Op 15, 16 en 17 maart mochten we weer deelnemen aan het feest van democratie en dat is in Veenendaal met een opkomst van 83% ook ruimschoots gedaan. Voor ons als ChristenUnie was het lopende de uitslagenavond (en nacht) spannend of we onze zetels in de Tweede Kamer konden behouden. Zoals het er nu uitziet is dat het geval. We zijn de Here God dankbaar dat Hij al het werk dat gedaan wordt door de ChristenUnie, heeft willen zegenen. We wensen de fractie in Tweede Kamer dan ook Gods zegen toe bij al het werk dat ze de komende vier jaar mogen doen. Lees verder >
Labels